Aanpassingen Neuron WKPB

12 juni 2015

Op 1 juli 2007 is de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken (WKPB) in werking getreden. Het doel van deze wet is om eenvoudig inzicht te krijgen in de door de overheid opgelegde beperkingen op een stuk grond of een gebouw. Vóór de invoering van de WKPB moest u bij verschillende overheden aankloppen om het plaatje compleet te krijgen. Nu krijgt u alle informatie geleverd via bijvoorbeeld het Kadastraal bericht eigendom.

Met Neuron WKPB kunnen beperkingen op een gebruiksvriendelijke manier moeiteloos worden geregistreerd en beschikbaar worden gesteld aan het Kadaster en derden. In de applicatie zijn alle relevante juridische kaders opgenomen. Hieronder vallen de verschillende typen beperkingen, de grondslagen en het type besluit. Opleggende, beëindigende, verlengende en wijzigende besluiten worden in onderlinge samenhang geregistreerd, inclusief mogelijke mutaties naar aanleiding van bezwaar en beroep.

Daarnaast is het mogelijk beperkingen te registeren die (nog) geen deel uitmaken van de vastgestelde beperkingen in het kader van de Wkpb. Deze beperkingen kunnen dan wel binnen de gemeentelijke administratie centraal worden geregistreerd, maar ze worden niet verzonden naar de LV. De software ondersteunt hiermee op optimale wijze de beperkingenregistratie.

Aanpassingen Neuron Wkpb
Kortgeleden zijn door de overheid enkele aanpassingen aangegeven die doorgevoerd moeten worden. Door de flexibiliteit van Neuron Wkpb hebben wij geen aanpassingen in de software benodigd om de aanpassingen door te voeren maar kunnen we volstaan met het doorvoeren van enkele aanpassingen in de codetabellen.

De volgende aanpassingen worden doorgevoerd:

  • Huisvestingsverordening, splitsingsvergunningstelsel, Huisvestingswet is hernoemd naar Huisvestingsverordening, splitsingsvergunningstelsel, Huisvestingswet 2014.
  • Bij beperkingstype HS zijn de grondslagen 2,33 en 34 verwijderd, artikelen 4 en 20 zijn toegevoegd. Daarbij is het van belang dat huisvestingsveronderingen gebaseerd op artikelen 2, 33 of 34 zijn verwijderd uit de LV. Artikelen 2, 33, 34 moeten uitgebreid worden met de suffix " (vervallen)". Dit kunt u zonder ondersteuning van Vicrea doen in het beheer van de codetabellen. U bent verplicht deze beperkingen voor 1 juli omgezet te hebben naar de juiste beperking.
  • In het kader van de Woningwet (WS) is Artikel 13 toegevoegd en Artikel 14 hernoemd naar 14 (oud).
  • Bij het type beperking KW (Melding, bevel, beschikking of vordering Wet bodembescherming) is Artikel 39c toegevoegd.

Advies
Bovenstaande aanpassingen worden standaard doorgevoerd in Neuron Stelsel Registratie 8.0, maar kunnen ook doorgevoerd worden in versie 7.4. Uiteraard adviseren wij u graag over een optimale upgrade aanpak. Neemt u hiervoor gerust contact op met uw salesmanager.

Deel dit artikel