Aansluiting op REST JSON-API`S

27 juli 2021

Via diverse gesprekken weten we dat veel klanten voor de uitdaging staan om nieuwe koppelvlakken te implementeren die op rest JSON zijn gebaseerd. Onder dit type koppelvlakken vallen de Haal-Centraal API's, DSO-API's en de API's van het zaakgericht werken (ZGW-API's). In onze visie is een koppelvlak naar een rest JSON API een koppelvlak als alle andere en is beheren in samenhang met alle andere koppelvlakken dan ook het meest logisch.

Vicrea heeft het plan om binnen Neuron ESB ondersteuning voor dit type koppelvlakken toe te voegen. Momenteel is dit al mogelijk, maar dit is nog erg beperkt. Voor het vormgeven van deze uitbreiding zijn we op zoek naar klanten die ons van input voorzien en feedback geven op deze ontwikkeling. Indien u geïnteresseerd bent, kunt u zich richten tot Marco Baars.

Deel dit artikel