Actualisatie NRS samen met VGI-Support

20 november 2014

VGI-Support heeft in opdracht van de gemeente Zwartewaterland en in nauwe samenwerking met Vicrea, de BAG-panden in Neuron BAG geactualiseerd en gesynchroniseerd, waarbij tevens een vervanging heeft plaats gevonden van meer dan 10.000 panden die in BAG geometrisch net niet overeenkwamen met de GBKN-bebouwing. In totaliteit zijn binnen 1 dag meer dan 13.500 BAG-panden via bulk-verwerking gecorrigeerd, inclusief aanpassing van de BAG gebruiksoppervlakte bij wijzigingen bij BAG-panden met Verblijfsobjecten. Resultaat: zowel in Neuron BAG- als Neuron BGT een  eenduidige en juiste actualiteit. Dit is de kracht van de Neuron Registratie Suite.

Deel dit artikel