Amsterdam maakt optimaal gebruik van het Stelsel met Neuron WOZ

14 december 2016

Als grote gemeente, met complexe informatiestromen, moet Amsterdam alle zeilen bijzetten om de gegevens voor haar WOZ-proces tijdig en kwalitatief hoogwaardig te verwerken. De organisatie werkte met in eigen beheer aangepaste applicaties, afgestemd op de specifieke problematiek van de stad en de enorme hoeveelheid mutaties die bij een stad van deze omvang horen.
Toen het stelsel enkele jaren geleden een stabielere vorm begon aan te nemen werd het duidelijk dat een integrale objectregistratie op basis van het stelsel in potentie een enorme winst zou kunnen opleveren voor het primaire proces van de DBGA (Dienst Belastingen van Gemeente Amsterdam). Bestaande applicaties moesten daarom worden vervangen door moderne applicaties die in staat waren om de ambitie van de gemeente waar te maken.

Basis Registratief werken
De omslag naar standaard applicaties werd tegelijkertijd gecombineerd met de visie 'Basis Registratief werken': optimaal gebruikmaken van de kracht van het stelsel van Basisregistraties. Dit geheel in lijn met de landelijke trend om basis gegevens centraal op te slaan en daar waar nodig ter beschikking te stellen aan specialistische procesgerichte backofficeapplicaties. Ook bekend als ‘eenmalige opslag en meervoudig gebruik’. Daarbij werd er tevens een duidelijke scheiding nagestreefd tussen centrale en integrale objectenregistratie (BAG / WOZ / BRK / BGT / NHR / BRP) en de aanpalende processen zoals heffen, innen en waarderen. Er moest op basis van berichtenverkeer gecommuniceerd worden met de overige Basisregistraties en dan in het bijzonder Neotax als belastingapplicatie en Ortax als waarderingsapplicatie.

Neuron WOZ
Amsterdam koos er daarom voor het pakket Neuron WOZ-Registratie van Vicrea in te passen in de Amsterdamse infrastructuur. Inmiddels is het systeem volledig in productie en zijn de enorme voordelen van Basis Registratief werken zichtbaar aan het worden. Neuron WOZ communiceert objectkenmerken met de eerder genoemde applicaties en ontvangt waarden, beschikkingen en subjectgegevens vanuit de aangesloten systemen. BRK en BAG worden geautomatiseerd verwerkt en zijn in combinatie met de WOZ-gegevens zichtbaar en onderhoudbaar in één scherm.

De directe voordelen....

  • Door de integrale werkwijze en geautomatiseerde verwerking van berichten krijgen kwaliteit en doorlooptijd een enorme boost
  • Direct inzicht in alle relevante gegevens binnen één scherm en één applicatie
  • Door het integrale gebruik van geometrische kenmerken van objecten kunnen relaties snel en betrouwbaar gelegd worden. Zo worden kadastrale relaties, waterschapsrelaties, BAG-relaties en waardegebieden geautomatiseerd bijgehoudenGeautomatiseerde vorming van WOZ-objecten op basis van inkomend berichtenverkeer
  • Directe controle op mogelijke fouten op basis van het gebruik van het gehele stelsel
  • Duizenden procenten snelheidswinst bij de opvoer van nieuwe objecten
  • Werken 'by reference' waardoor er bijvoorbeeld geen adresbeheer meer noodzakelijk is
  • Sterke bulkfuncties waardoor (bijvoorbeeld) domino-effecten in één handeling doorgezet kunnen worden op honderden objecten.

Rodney Frederiks, Business Change Manager gemeenten Amsterdam vertelt:Het traject in Amsterdam heeft veel dynamiek gekend. In een sterk veranderende omgeving is het ons uiteindelijk toch gelukt om gezamenlijk een mooi product te implementeren, een product waar veel kracht en potentie in zit. Voor Belastingen Amsterdam is dit een belangrijke stap in verdere uniformering van werkwijzen en systemen.”

Maakt de WOZ-oplossing onderdeel uit van de ambities van Amsterdam op het gebied van verbetering service en dienstverlening naar burgers? “Ja, zeker in relatie tot de gehele Neuron-suite (o.a. BAG). Hiermee is de stap gezet naar een andere manier van werken in de keten. Daar lag en ligt ook nog steeds de grootste uitdaging, wij staan we nog aan de vooravond van basis registratief werken. De komende periode zal dit meer gestalte krijgen.”

Wat is je boodschap naar collega gemeenten? “Voor de komende periode spreek ik de wens uit dat gemeenten / samenwerkingsverbanden meer samen gaan optrekken om te komen tot verdere landelijke standaardisatie van processen. Dit helpt maatwerkoplossingen -en dus de complexiteit-  bij systemen te verminderen."

Wouter van Helden, projectleider Vicrea: “Het was een lange en complexe klus, maar uiteindelijk is de prestatie geleverd na intensieve samenwerking tussen Vicrea en de gemeente Amsterdam. Een flink aantal Vicrea collega’s hebben er de afgelopen jaren hard aan gewerkt.”

Met de livegang is het nazorgproject van start gegaan waar Vicrea ook intensief bij betrokken is. De aansluiting op de LV WOZ zal vanaf december gereed zijn voor productie.

 

Naar berichtgeving website Amsterdam
Naar Vicreamagazine

 

Deel dit artikel