BAG 2.0 een update

4 september 2017

Misschien bent u bij één van onze  informatiebijeenkomsten geweest over de BAG 2.0. Of heeft u de presentatie bekeken op V-create. We gaven destijds aan dat nog niet alles duidelijk is voor leveranciers en wij daarom niet volledig antwoord konden gaan geven op de vraag welke aanpassingen nodig zijn aan de huidige applicatie. Wij gaven ook aan dat na het opkomende leveranciersoverleg er waarschijnlijk meer duidelijkheid zou zijn over de gevolgen die de komst van BAG 2.0 zal hebben voor uw primaire processen en infrastructuur.

Het destijds aangekondigde overleg heeft helaas nog niet een compleet beeld opgeleverd. Toch delen wij graag de huidige stand van zaken met u:

  • Na de oplevering van de eerste documentatie over het nieuwe berichtenverkeer met de LV zijn door een aantal leveranciers vragen gesteld aan het Kadaster. Deze vragen zijn voor een deel beantwoord door een update op deze documentatie. Op dit moment wordt deze extra documentatie bestudeerd door de verschillende leveranciers.
  • De translatieregels zoals die door het Kadaster zijn vastgesteld zijn ter beoordeling rondgestuurd aan alle deelnemers van het leveranciersoverleg en worden op dit moment gereviewed waarna er een definitieve vaststelling kan plaatsvinden.
  • Het Kadaster heeft inmiddels bevestigd dat de nieuw geïntroduceerde volgnummers 'gaten' mogen bevatten zodat deze beter aansluiten op de werking van de diverse BAG applicaties.
  • Tijdens de translatie op de LV BAG zal het Kadaster in eigen beheer volgnummers introduceren die niet gelijk zijn aan de volgnummers binnen uw lokale BAG. Op dit moment vind er overleg plaats op wat voor manier de correcte aansluiting op de door het Kadaster gegenereerde volgnummer kan aansluiten op uw lokale BAG. Zeker is echter dat er een conversietraject op uw lokale BAG noodzakelijk zal zijn.
  • Op korte termijn (6 september aanstaande) zal er opnieuw een leveranciersoverleg gepland worden waarbij ook KING zal aanschuiven. Doel van dit overleg is om de gevolgen van BAG 2.0 in relatie tot uw interne datadistributie en de StUF standaarden (BAG Berichtencatalogus) te bespreken.

Vicrea is inmiddels begonnen met het definiëren en ontwikkelen van de grondplaat zoals gepresenteerd. Zodra de eerste concrete resultaten zichtbaar en toonbaar zijn zullen we de Neuron BAG gebruikers van harte uitnodigen voor het bijwonen van een webinar waarin we de eerste concrete aanpassingen zullen kunnen laten zien.

Blijf op de hoogte: Webinar: update BAG 2.0
16 nov. 14.00

Neem deel aan het webinar. Daan Westerweel zal de laatste stand van zaken met u doornemen. U kunt zich hier aanmelden

 

Deel dit artikel