Benoeming hoogleraar ‘Planning en Support Systemen’

6 april 2015

 

Prof. Dr. Stan Geertman is benoemd tot hoogleraar ‘Planning Support Systemen in de ruimtelijke ordening’. Het gaat hierbij om een endowed chair, die wordt ingesteld samen met het Amersfoortse Geo ICT bedrijf Vicrea Solutions. De leerstoel is ondergebracht bij het departement Sociale Geografie en Planologie (SGPL) van de Universiteit Utrecht.

De aanleiding voor de instelling van deze leerstoel ligt bij de wens vanuit de Faculteit Geowetenschappen van de Universiteit Utrecht om het facultaire onderzoek en onderwijs in ‘Geographical Information Systems’ (GIS) beter te verankeren in maatschappelijke domeinen.

Dit sluit aan bij de visie van Vicrea: door gebruik te maken van technologieën, ICT en data kunnen overheden slimme oplossingen realiseren voor sociale, economische en duurzaamheidsvraagstukken binnen stedelijke gebieden. Recentelijk heeft Vicrea dan ook haar portfolio met ‘Smart Solutions’ verbreed, producten en diensten waarmee overheden worden geholpen met de transitie naar ‘smart cities’.

In het licht van de toenemende belangstelling rondom Smart Cities en Big Data onderzoekt Prof. Dr. Stan Geertman in welke mate en vorm Planning Support Systemen (PSS) worden ingezet voor het innoveren en verbeteren van de beleidspraktijk. Deze systemen maken inzichtelijk wat er binnen een gebied gebeurt en/of zeer waarschijnlijk gaat gebeuren in de toekomst.

Door deze samenwerking geeft de universiteit invulling aan haar doelstelling om wetenschap en praktijk dichter bij elkaar te brengen. Deze leerstoel zorgt ervoor dat wetenschappelijke kennis over PSS in de beleidspraktijk beter toegankelijk wordt voor Vicrea en haar klanten.

 

 


 

Deel dit artikel

Lees meer over

vicrea