Nieuw! BGT-Monitor

12 januari 2016

Neuron BGT Monitor is een nieuw product van Vicrea dat speciaal bedoeld is voor overheidsorganisaties die BGT-data in huis willen halen. Met Neuron BGT Monitor kunt u nulstanden en mutatiebestanden omzetten in berichten die gebruikt kunnen worden in diverse applicaties.

Door Neuron BGT Monitor toe te voegen aan het Neuron Integratie Platform bent u in staat om de volledige distributie van BGT-gegevens via Stuf-GEO berichtenverkeer in te richten.

Neuron BGT versus Neuron BGT Monitor
Het Samenwerkingsverband BGT bied de mogelijkheid voor BGT-bronhouders om nulstanden en mutatiebestanden te downloaden vanuit de Landelijke voorziening (BRAVO). Op dit moment is dat nog een handmatige actie. Neuron BGT kan deze nulstanden en mutatiebestanden verwerken, bewerken en doorsturen via het BGT-BOR koppelvlak. Op deze manier kunnen applicaties ten behoeve van bijvoorbeeld Wegbeheer of Groenbeheer worden voorzien van BGT/IMGEO-gegevens. Ook het Neuron Gegevensmagazijn biedt een mogelijkheid om via het BGT-BOR koppelvlak gegevens te ontvangen en te verwerken.

Beschikt u over Neuron BGT en het Neuron Gegevensmagazijn, dan kunt u het Neuron Gegevensmagazijn vullen met BGT-data op basis van berichtenverkeer en heeft u Neuron BGT Monitor niet nodig.

Wat doet de Neuron BGT Monitor?
Veel bronhouders hebben hun BGT-software extern staan. Zij besteden het uitvoeren van de organisaties uit aan bijvoorbeeld het samenwerkingsverband SVB-BGT, aan een regionaal samenwerkingsverband of aan een marktpartij. Voor deze bronhouders die binnen de eigen organisatie toch de BGT/IMGEO-gegevens willen kunnen gebruiken is de Neuron BGT Monitor ontwikkeld. Neuron BGT Monitor zet de bestanden die te downloaden zijn vanuit BRAVO om naar BGT-BOR berichtenverkeer zodat de BGT/BOR-gegevens gebruikt kunnen worden in diverse applicaties.

In onderstaande figuur is te zien hoe de berichtenstroom werkt.

  1. Download de bestanden vanuit SVB-BRAVO
  2. Neuron BGT Monitor zet deze bestanden om in berichten en stuurt deze naar een endpoint (bijvoorbeeld de Servicebus)
  3. Deze servicebus zorgt voor de verspreiding van deze berichten richting de afnemende applicaties zoals een Gegevensmagazijn of een BOR-applicatie.

Op het moment dat u niet beschikt over een servicebus is het ook mogelijk om de berichten rechtstreeks, naar bijvoorbeeld een gegevensmagazijn, te sturen.

Hoe ziet Neuron BGT Monitor eruit?
Neuron BGT Monitor bestaat uit een windows-service die het werk uitvoert en een beheeromgeving. In deze beheeromgeving is het mogelijk om de berichtenstroom te bekijken, instellingen te bewerken en de windows service te stoppen en te starten.

Zijn er nog toekomstige ontwikkelingen te verwachten?
Het samenwerkingsverband SVB-BGT ontwikkelt ondersteuning voor een berichtenstandaard. Via deze berichten kunnen de te downloaden bestanden opgehaald worden. Neuron BGT Monitor zal in de toekomst aangesloten kunnen worden op deze berichtenstroom.

 

Deel dit artikel