Lange straatnamen afkorten volgens NEN-normering

30 maart 2017

De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) vraagt aan de gemeenten om straatnamen, waarvoor in het verleden bij het afkorten de BOCO-norm is gehanteerd, af te korten met de NEN-norm, zie  www.rvig.nl.

De BAG(-applicatie) is de bronhouder van de straatnaam. Burgerzaken is een van de binnengemeentelijke afnemers van dit gegeven. Waarschijnlijk zijn de meeste Burgerzaken-applicaties hierop aangepast zodat de wijziging per straat kan worden uitgevoerd. Bent u hier niet zeker van, neem dan contact op met de leverancier van uw Burgerzaken-applicatie.

Voor de wijziging van BOCO naar NEN moet óók rekening worden gehouden met andere afnemende applicaties. Er moet immers worden voorkomen dat personen op verkeerde adressen worden geregistreerd in de diverse afnemende applicaties.

Neuron BAG
In Neuron BAG zijn de NEN afkortingsregels al zeer geruime tijd opgenomen en kunnen deze worden toegepast. Om de keten te kunnen voorzien van de gewenste NEN-schrijfwijze zijn de benodigde aanpassingen in de software uitgeleverd middels SP 2 update 1 op Neuron Stelselregistratie 8.2. De aanpassingen in de software zijn als volgt:

  • Het is mogelijkheid om een initiële aanlevering te doen met daarin enkel de “gewijzigde” openbare ruimten met de bijbehorende nummeraanduidingen.
  • Het berichtenverkeer is voor de beheersituatie zodanig aangepast dat daar, waar voorheen de BOCO-schrijfwijze via het berichtenverkeer werd gecommuniceerd, nu de NEN-schrijfwijze wordt gecommuniceerd. Hiervoor zal in de StUF-berichten hetzelfde veld worden gebruikt als nu het geval is. Hiermee wordt voorkomen dat de keten nog meer wordt belast met diverse aanpassingen.

Bent u Neuron BAG-gebruiker en moeten er bij uw organisatie nog wijzigingen worden doorgevoerd? Wij helpen u graag verder.
Neem contact op met Gungor Arslan: G.Arslan@vicrea.nl

Deel dit artikel