BRK levering 2.0 in productie

12 januari 2022

Het Kadaster heeft besloten de BRK Levering 2.0 in februari in productie te nemen. Hieraan is een periode van ketentests tussen het Kadaster en de softwareleveranciers voorafgegaan, waar ook Vicrea aan heeft deelgenomen. Op basis van deze ketentests ziet het Kadaster geen belemmeringen meer die de productiegang nog langer tegenhouden.

Alle producten in de Neuron suite zijn vanaf 22.1 volledig voorbereid op de vernieuwde levering van BRK-gegevens via BRK Levering 2.0. De releasedatum van versie 22.1 is 16 februari 2022. Vicrea kan u helpen met een succesvolle overgang naar BRK Levering 2.0 binnen uw organisatie. Neem hiervoor contact op met uw accountmanager.

Deel dit artikel