Brondocumenten BAG en koppelen van Neuron Stelsel Registratie met het Zaaksysteem

20 juli 2021

Elke wijziging van een gegeven in de BAG is gebaseerd op een brondocument. Veel wijzigingen in de BAG komen voort uit een formeel besluit. Het merendeel van de gemeenten werken zaakgericht en zijn de formele besluiten opgeslagen in het zaaksysteem. Bij het doorvoeren van een wijziging in de BAG wordt het document dat is opgeslagen in het zaaksysteem gebruikt als basis voor het doorvoeren van de wijziging. Daarbij wordt het als brondocument geregistreerd.

Op dit moment moeten de gegevens van het brondocument worden overgetypt bij het doorvoeren van de wijziging in de BAG. Als de BAG-beheerder een wijziging in de BAG wil doorvoeren of een geregistreerd document wil inzien, moet hij naast Neuron BAG het zaaksysteem open hebben staan. Dit is niet efficiënt.

Er zijn ook wijzigingen in de BAG waar geen formeel besluit aan ten grondslag ligt en waar de BAG beheerder zelf een ambtelijke verklaring of constatering voor moet opstellen. In de praktijk is de BAG beheerder veel kostbare tijd kwijt aan het opstellen van een ambtelijke verklaring of constatering.

DE OPLOSSING

Dit kan slimmer en makkelijker. Voor de communicatie tussen het zaaksysteem en andere applicaties is het verleden STUF-ZDS ontwikkeld. Recentelijk is er een nieuwe standaard vastgesteld. Namelijk de API-standaarden voor zaakgericht werken. Vanaf 1 april 2021 valt de API-standaarden voor zaakgericht werken onder het principe ‘pas toe of leg uit’ van het Forum van Standaardisatie. De API-standaarden voor zaakgericht werken zijn ontwikkeld binnen de visie van Common Ground.

Het koppelen van Neuron Stelsel Registratie met het Zaaksysteem in combinatie met het direct genereren van een ambtelijke verklaring of constatering, zorgt voor een efficiëntere manier van werken voor de BAG-beheerder. De combinatie zorgt ervoor dat de BAG-beheerder efficiënter zijn werkzaamheden kan uitvoeren, hierdoor blijft er meer tijd over voor andere werkzaamheden.

De functionaliteit voor koppelen van de BAG aan het zaaksysteem en het genereren van brondocumenten willen we in 2022 aanbieden aan al onze BAG klanten. Op dit moment zitten we in de ontwerpfase en hierbij kunnen we uw hulp goed gebruiken. Heeft u ideeën of wilt u graag meedenken neem dan contact met ons op.

 

CONTACT OPNEMEN

Deel dit artikel