De basis op orde voor Smart Cities? De Nederlandse uitgangspositie in internationaal perspectief

5 november 2015

Smart Cities is een hot topic wereldwijd. Steeds meer regio’s willen slim worden. Zowel burgers, bedrijven en overheden proberen met behulp van IT grote maatschappelijke, ecologische en economische uitdagingen aan te pakken. Hebben wij dankzij het Nederlandse Stelsel van Basisregistraties een streepje voor op andere landen als het gaat om de transitie naar Smart Cities?

Nederland heeft de afgelopen decennia veel geïnvesteerd in het bedenken, ontwikkelen en implementeren van het Stelsel van Basisregistraties. Inmiddels heeft dat geleid tot grote hoeveelheden van gestructureerde data met een hoge actualiteit. Veel landen dromen daarvan en in Nederland is het vaak gratis als open data beschikbaar (bijvoorbeeld de BAG). Eén van de pijlers van Smart Cities is dat je beschikt over de juiste data. Die data stelt je in staat om analyses te doen om tot slimme oplossingen te komen of om de data te gebruiken onder de motorkap van je slimme oplossingen. Laten we de Nederlandse uitgangspositie vergelijken met de Verenigde Staten, Portugal en Spanje.

Rapid application development
Eén van de eerste grote voordelen van de Nederlandse uitgangspositie is dat relatief snel Smart City toepassingen ontwikkeld kunnen worden. Een voorbeeld is een kaart van het energieverbruik in relatie tot de bouwperiode waarop iemand zijn eigen huis kan bekijken. Dankzij de BAG en de informatie van netbeheerders over het energieverbruik kan in enkele uren een kaart gemaakt worden die laat zien hoeveel impact de bouwperiode heeft op het energieverbruik. Met enige verbeelding zou de volgende stap een app kunnen zijn waar burgers of bedrijven met elkaar een wedstrijd organiseren wie zijn verbruik het meest laat dalen. Dankzij het stelsel van basisregistraties kan die app al snel in heel Nederland gebruikt worden. Redelijk eenvoudig in de Nederlandse context. In de Verenigde Staten zit dat behoorlijk anders in elkaar. In de Verenigde Staten wordt iedere federale wetgeving met argusogen bekeken. Een BAG kent men dan ook niet, er worden simpelweg geen zwaarwegende argumenten gevonden om een stelsel federaal af te dwingen. Het gevolg is dat alle steden op eigen wijze omgaan met te registreren objecten. Niet alleen bepaalt men zelf welke objecten ze relevant vinden om te registreren, ook kent men een eigen wijze manier van registreren. Analyses rondom de bouwperiode van de woningvoorraad in relatie tot energieverbruik zijn daar dan absoluut niet in enkele uren te maken, zoals in Nederland het geval is.

De wet van de remmende voorsprong
Toch is het niet alleen maar een voordeel dat we in Nederland al zoveel geïnvesteerd hebben. In Nederland beschikken we ook over veel legacy-software en is de bereidheid tot nieuwe investeringen op die gebieden relatief laag. Waarom iets veranderen wat voldoet en waarvan de investeringen nog moeten worden afgeschreven? Landen zoals Portugal en Spanje hebben op dat punt een comfortabelere uitgangspositie. Het niveau van automatisering is bij veel organisaties zo laag dat het grootste gedeelte nog met de hand gedaan wordt. Dat in combinatie met het gegeven dat ze weinig voorschriften hebben rondom objectregistraties, biedt veel vrijheid om gericht specifieke problematiek aan te pakken. In Nederland zitten we al snel met een hele lijst van applicaties en standaarden waarmee rekening gehouden moet worden. Het gevolg daarvan is dat het inzetten van slimme Smart City Apps in Nederland in sommige opzichten juist veel duurder is door de voorsprong die wij hebben. Een APP die burgerparticipatie vergroot strandt in Nederland al snel op eisen rondom DIGID, integratie met het zaaksysteem en de één-loket-gedachte van de gemeente. Terwijl in Portugal of Spanje de burgermeester de volgende verkiezingen wint omdat zij het eerste dorp in omstreken zijn die überhaupt een APP heeft.

Gedeelde zorg
Toch is er in één opzicht een gelijke uitdaging voor alle regio’s wereldwijd die slimmer willen worden: het gebrek aan realtime data over de fysieke leefomgeving. Veel relatief statische gegevens zoals wegen en gebouwen blijven vaak voor perioden van meerdere jaren hetzelfde. Maar een echte Smart City wil kunnen sturen op basis van de meest actuele gegevens over de fysieke leefomgeving en dan gaat het om meer dan die ‘vaste’ zaken. Rijden er nu veel auto’s? Hoe gaat het met de luchtkwaliteit? Blijft het geluid van het vliegveld binnen de wettelijke normen? Deze gegevens zijn alleen met sensoren te verzamelen. Samen met de ‘statische’ gegevens uit de basisregistraties kan deze realtime data gebruikt worden om via analyses tot decesion-making data te komen. Die decision-making data kan in het primaire proces van bedrijven en overheden gebruikt worden om beslissingen te nemen op basis van de meest actuele inzichten. Zowel in Nederland als andere landen wereldwijd zie het gebruik van sensoren - om tot dit soort inzichten te komen- toenemen.

 

Vicrea heeft ruim 16 jaar ervaring met het Nederlandse Stelsel van Basisregistraties en beschikt daarnaast over de modernste technieken rondom het Internet of Things, sensoren en Big Data. Dankzij deze competenties kan Vicrea in korte tijd business value creëren voor klanten met Smart City oplossingen: Smart Solutions.

Deel dit artikel

Lees meer over

smart, smartsolution, vicrea