De nieuwe 19.1 releases

11 juni 2019

19.1 release Neuron Stelsel Registratie

Vanaf nu is de nieuwste versie van Neuron Stelsel Registratie beschikbaar: versie 19.1! Hiermee is NSR 19.1 de eerste versie die volledig op basis van BAG 2.0 functioneert. De wijzigingen in NSR 19.1 staan dus ook grotendeels in het teken van BAG 2.0. Zo zijn er voor Verblijfsobject en Pand nieuwe statussen beschikbaar: ‘verbouwing’ en ‘ten onrechte opgevoerd’. Een andere belangrijke wijziging zijn de onderzoeken die een eigen tijdlijn vormen en die nu niet langer per object, maar per attribuut worden geregistreerd.

BAG 2.0 brengt daarnaast nog diverse kleinere wijzigingen, waaronder de verruiming van het aantal karakters bij een documentnummer en de introductie van versienummers en nieuwe tijdstippen.

De wijzigingen in het kader van BAG 2.0 vormde een goede aanleiding om ook direct een aantal grote verbeteringen vanuit gebruikersoogpunt in de module BAG door te voeren. Zo kan er nu gekozen worden om het samenvoegen of splitsen van Verblijfsobjecten in één stap uit te voeren. Ook kan er worden gekozen om bij processen die vanuit het Pand worden gestart te kiezen of en welke Verblijfsobjecten moeten worden meegenomen.

De genoemde wijzigingen zijn slechts het topje van de ijsberg. Naast functionele aanpassingen zijn er ook weer de nodige bugs verholpen. Zie voor een volledig overzicht van de functionele wijzigingen en bug fixes de release notes van NSR 19.1. U kunt deze vinden in de SelfService desk.

19.1 release Neuron Integratie Platform

Ook zijn er wijzigingen voor het Neuron integratie Platform. Vooral de vernieuwde beheeromgevingvan Neuron ESB is een flinke verbetering. In deze HTML5-gebaseerde interface is het mogelijk om koppelvlakken te configureren. Hiermee is de beheerder in staat om sneller en eenvoudiger het inkomende en uitgaande verkeer te configureren. De oude, op Silverlight-gebaseerde beheeromgeving wordt ook nog meegeleverd. Deze blijft voorlopig nog noodzakelijk voor het monitoren van het berichtenverkeer en het configureren van een aantal instellingen. Nieuwsgierig? Neem dan deel aan het webinar over de nieuwe beheeromgeving van de ESB (www.vicrea.nl/agenda)

De oplevering van Neuron Gegevensmagazijn 19.1 en Neuron Stroomlijn 19.1 worden verwacht in de zomerperiode zodra hierin de BAG 2.0-aanpassingen zijn doorgevoerd.

Deel dit artikel