De Provincie Zuid-Holland en Vicrea innoveren samen op het water

14 augustus 2015

De zee- en binnenvaart in Nederland is goed voor maar liefst 7.3% van BNP in Nederland.[1] Maar dat niet alleen, de waterwegen worden ook uitvoerig gebruikt door pleziervaart. Nederland telt zo’n 400.000 actieve plezierboten.[2] De beroepsvaart en pleziervaart leveren zo, zeker in de zomer, een behoorlijke drukte op bij bruggen en sluizen in Zuid-Holland. Voor de weggebruiker betekent dit  dat  openstaande bruggen zorgen voor verkeershinder ivm passerende scheepvaart.  Voor de vaarweggebruiker betekent een gesloten brug, wachten todat er een opening kan plaats vinden om haar weg te vervolgen.  Reden genoeg voor de Provincie Zuid-Holland om een innovatieve oplossing te zoeken die de doorstroming op zowel de weg als de vaarweg bevordert.

De ambitie van Zuid-Holland om de doorstroming op de weg en op het water te verbeteren past helemaal binnen de huidige tijdsgeest waarin overheden met innovatieve concepten grote thema’s willen aanpakken zoals mobiliteit en economie. Deze aanpak wordt ook wel Smart Cities genoemd. Zuid-Holland laat met de gestelde ambitie duidelijk zien, dat die term niet alleen voor steden als Amsterdam en London zijn weggelegd. Juist overheden zoals provincies spelen een belangrijke rol om die Smart Cities te creëren, de rivieren kanalen en wegen die zij beheren verbinden letterlijk deze steden. Een goede infrastructuur zorgt voor een goede mobiliteit, en een goede mobiliteit voor economische kansen.

De komende maanden worden in Zuid-Holland bruggen en sluizen uitgerust met een innovatieve sensortechnologie waarmee het mogelijk wordt inzichtelijk te maken hoe druk het op het water is, hierdoor is het mogelijk beter verkeersmanagement toe te passen. Deze decision-making data maakt het mogelijk om in real-time te anticiperen op de actuele verkeersdrukte. Zo kan scheepvaart in de toekomst in een blauwe golf sneller door de rivieren en kanalen varen en hoeft  de weggebruiker minder lang te wachten, wat niet alleen irritatie voorkomt maar ook goed is voor de luchtkwaliteit in de omgeving. De samenwerking met Zuid-Holland sluit perfect aan bij de visie van Vicrea om met Smart Solutions de wereld slimmer te maken.

Deel dit artikel