FME binnen het Sociaal Domein

9 december 2019

Tijdens de FME Kennis Sessie Sociaal Domein heeft Ferdy Brouwer van MGR Rijk van Nijmegen middels een live demo de data stromen van het Sociaal Domein van gemeente Nijmegen laten zien. 

Onder de term ‘sociaal domein’ verstaan we alle inspanningen die een gemeente verricht rond werk, participatie en zelfredzaamheid, zorg en jeugd, op basis van de Wmo 2015, de Participatiewet, Jeugdwet en de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening.

Binnen de gemeente Nijmegen worden de processen binnen het sociaal domein ondersteund met de Suite voor het Sociaal Domein/GWS van Centric. Een belangrijk onderdeel voor een goede besturing is goede en volledige management informatie.

De oplossingsrichting die Nijmegen hiervoor gekozen heeft is een verrassende en eentje die ons zeer aanspreekt. Daarom willen we deze graag met u delen. Ondanks dat het Sociaal Domein geen geospatial  data bevat, heeft men voor het ontsluiten van de data gekozen voor FME.

Er is een datawarehouse ingericht die uit twee lagen bestaat. De eerste laag bestaat uit bronbestanden uit het GWS, zoals besluiten, aanvragen, indicaties, verstrekking dossiers, betalingen etc. De tweede laag bestaat uit datamarts, vraaggerichte datasets die antwoord geven op de informatiebehoefte. De datamarts maken gebruik van de gegevens uit de eerste laag.

De gegevens worden met behulp van FME uit het bronsysteem bewerkt en geladen. De datamarts maken gebruik van de gegevens uit de eerste laag en zijn door FME scripts gecreëerd.  Cognos wordt gebruikt om de data uit de eerste laag te valideren. De management informatie uit de tweede laag wordt gepresenteerd in dashboards met Tableau.

De oplossing van Nijmegen is een mooi voorbeeld van de veelzijdigheid van FME en laat goed zien dat FME een volwaardig data integratie platform is en zich niet uitsluitend beperkt tot geospatial data.

Deel dit artikel