Gelaagde product release dag NIP

11 maart 2016

Op donderdag 10 maart jl. vonden meer dan 45 gebruikers de weg naar het Eye Amsterdam voor de Neuron Integratie releasedag. Tijdens deze sessie werden deze gebruikers geïnformeerd over de vrijgegeven maart release en de roadmap voor 2016/2017 van het Integratie platform. Daarnaast werd een sneak preview gegeven van de nieuwe beheeromgeving en werd er op constructieve wijze gediscussieerd over de wensen van de aanwezige gebruikers voor toekomstige versies.

Digilevering en digimelding
Logius gaf een status update van de stelselvoorzieningen Digilevering en Digimelding. Vanuit deze discussie is met twee gebruikers afgesproken om de eerste stappen te gaan zetten richting Digilevering HR. Digilevering BAG zal vanaf de oktober release beschikbaar zijn.

Multi Tenancy
De nieuwe release van het Integratie Platform heeft als speerpunt Multi Tenancy. Merijn Backx van Equalit lichte in een geanimeerde presentatie toe waarom er gekozen was voor het gegevensmagazijn en hoe Multi Tenancy wordt toegepast binnen de regionale samenwerking.

Tijdens de afsluitende borrel ontvingen wij  enthousiaste reacties met betrekking tot de nieuwe release en plannen die nog voor het Integratie Platform in het verschiet liggen. Al met al geslaagde middag!

 

Presentaties op V-create
Was u niet in de gelegenheid om aanwezig te zijn? Op
V-create zullen alle presentaties beschikbaar worden gesteld.

Reserveer in de agenda: najaar release
De volgende bijeenkomst voor de najaar release van het Integratie Platform is op 27 oktober. Hier zullen wij de compleet vernieuwde beheeromgeving presenteren dus zet hem alvast in de agenda.

 

Deel dit artikel