Gemeente Baarn kiest voor een moderne kijk op WOZ-data

16 juni 2014

Baarn, 16 juni 2014

Gemeente Baarn heeft vandaag samen met Tog Nederland en Vicrea Solutions een contract getekend voor de implementatie van een nieuw en innovatief WOZ- en belastingsysteem. Daarmee is de gemeente de eerste organisatie die het (onroerende zaak)belastingproces met nieuwe technieken gaat ondersteunen. Locatiegegevens van gebouwen worden ingezet om het waarderings- en belastingproces te optimaliseren. De gemeente bespaart hiermee op de jaarlijkse kosten door efficiënter en daarom goedkoper te kunnen werken.

Beter in staat de WOZ te bepalen
Met het nieuwe belastingsysteem is de gemeente veel beter in staat om de WOZ te bepalen aan de hand van landelijke databases zoals de zogenoemde basisregistraties en het Kadaster. Uniek aan het systeem is dat alleen de laatst beschikbare gegevens over het onroerend goed wordt gebruikt. Ook koppelt de oplossing van Vicrea locatiegegevens aan de WOZ-data. Op die manier wordt het WOZ-proces stukken eenvoudiger omdat alle data aan de unieke locatie wordt gehangen. Zo kunnen bijvoorbeeld niet (mee)getaxeerde objecten en verschillen in percelen automatisch worden opgespoord.

WOZ-data komen breed beschikbaar
De Basisregistratie WOZ is één van de 13 registraties die in het Stelsel van Basisregistraties is opgenomen. De essentie van een Basisregistratie is dat gegevens eenmaal en uniform worden vastgelegd om vervolgens gebruikt te (kunnen) worden in elk denkbaar werkproces. Zo is er inmiddels één registratie voor adressen en gebouwen (BAG) die elk werkproces voedt met correcte BAG-gegevens. De consequentie van de WOZ als Basisregistratie is dat de WOZ-data centraal worden beheerd en breed beschikbaar komen.

Neuron WOZ Registratie applicatie
Om die reden ontwikkelt Vicrea haar Neuron WOZ Registratie applicatie als een zelfstandige tool om alle WOZ-gegevens centraal te beheren en beschikbaar te stellen aan interne en externe afnemende systemen. Vanuit de Neuron applicatie worden alle geregistreerde gegevens geïntegreerd gebruikt door VRiS, het belastingpakket van Tog Nederland.

VRiS
Vastgoed Registratie en informatie Systeem (VRiS) gebruikt alle geregistreerde informatie bij de processen Waarderen, Heffen en Innen. Door de volledige samenhang is alle informatie over een object/subject beschik-, bevraag- en raadpleegbaar. Binnen VRiS kan de herwaardering op een aantal wijzen worden uitgevoerd (statistisch, modelmatig, onderbouwingen en individueel). Daarnaast worden onder andere de WOZ-processen ondersteund door middel van de modules Marktanalyse, Bezwaar, Beroep, Workflow en voor de burger beschikbaar gesteld door middel van het E-loket. Binnen de modules belastingen en invordering, worden de kohieren gedraaid en kunnen de aanslagen worden vervaardigd. Alle soorten belastingen, zowel object als subjectgebonden, kunnen worden opgelegd vanuit de module belastingen.

Over Vicrea
Ruim 200 gemeenten, provincies, ministeries en waterschappen vertrouwen dagelijks op de geografische informatiesystemen van Vicrea. Beschikbare gegevens binnen de overheid over personen, bedrijven, gebouwen, objecten en hun locaties (basisregistraties) worden aan elkaar gekoppeld. Hierdoor gebruiken deze overheden altijd dezelfde gegevens en kunnen zij eenvoudig gegevens onderling kunnen uitwisselen. De IT-oplossingen van Vicrea zijn eenvoudig te implementeren en maken bedrijfsprocessen eenvoudiger, efficiënter en goedkoper.

Over Tog Nederland
Tog Nederland is al ruim dertig jaar een professionele partner van lokale overheden. Het bedrijf ontwikkelt diensten en software die bijdragen aan een goed presterende en efficiënte lokale overheid. Onze inzet is gericht op structurele en duurzame kostenbesparing. De expertise ligt op de gebieden van belastingen, heffingen, innen, taxaties, ruimtelijke ordening, vastgoedregistratie, ICT en detachering. Bijna 200 gemeenten vertrouwen op de software of de expertise van Tog Nederland. Deze klanten profiteren van de expertise van Tog Nederland, waardoor werkprocessen en afdeling overstijgende processen efficiënter worden uitgevoerd.

Deel dit artikel