Gemeenten besteden het beheer van Neuron-modulen uit

5 november 2015

Goed functionerende applicaties zijn cruciaal voor een soepel verlopende werkprocessen en vergen steeds vaker gespecialiseerde aandacht. Applicatiebeheer is in rap tempo een vak apart geworden en vergt kennis die niet als vanzelfsprekend bij gemeenten beschikbaar is. Vanuit het streven om de eigen organisatie "lean&mean" te houden past een beleid om gespecialiseerde kennis ten behoeve van het beheer uit te besteden.

Steeds vaker besteden gemeenten het applicatiebeheer van Neuron-modulen uit aan Vicrea. Goed functionerende applicaties zijn cruciaal voor een soepel verlopende werkprocessen en vergen steeds vaker gespecialiseerde aandacht. Applicatiebeheer, en vooral het technisch deel daarvan, is in rap tempo een vak apart geworden en vergt kennis die niet als vanzelfsprekend bij gemeenten beschikbaar is. Vanuit het streven om de eigen organisatie "lean&mean" te houden past een beleid om gespecialiseerde kennis ten behoeve van het beheer uit te besteden.

 De vorm waarin dit werk wordt uitbesteed varieert. Gemeente Assen bijvoorbeeld heeft voor een bepaalde periode een Vicrea-consultant ingehuurd ter aanvulling van het eigen team. Deze consultant verzet niet enkel veel operationeel werk maar zorgt ook voor kennisoverdracht, waardoor de gemeente het "eerstelijns beheer" zelf kan doen. Meer gespecialiseerde activiteiten blijven uitbesteed worden omdat anders het streven van "lean&mean" in de verdrukking komt. Vanuit ditzelfde argument heeft Gemeente Hollands Kroon het gehele technisch beheer van haar Neuron-modulen uitbesteed. Dit werk wordt grotendeels vanuit het Vicrea-kantoor in Amersfoort uitgevoerd. Afhankelijk van de behoeften en mogelijkheden wordt vormgegeven aan het uitbesteden.

Gehele of gedeeltelijke uitbesteding van het beheer biedt voordelen:

  • het voorziet in een al dan niet tijdelijke capaciteitstekort;
  • specialistische kennis wordt ingezet op het moment dat het nodig is (lean&mean);
  • er wordt geprofiteerd van de schaalvoordelen die ontstaan doordat het beheer veelal voor meerdere gemeenten gelijktijdig wordt georganiseerd en van kennis die is opgedaan in andere gemeenten.

Cloud ondersteuning
Vicrea werkt momenteel aan de cloud-ondersteuning van al haar applicaties. In feite is dit een verregaande vorm van uitbesteding met grote voordelen voor de gemeente. Het grootste voordeel zit in de gerealiseerde schaalvoordelen en daarmee substantieel lagere operationele kosten. Het gelijktijdig beheer van bijvoorbeeld 25 Neuron BAG-modulen in de cloud is vanzelfsprekend veel goedkoper dan het beheer van één “on premise” BAG-omgeving.

Uitbesteding van applicatiebeheer is geen doel op zich maar een manier om de eigen organisatie optimaal te laten functioneren. Uitbesteding is dus altijd aanvullend op de eigen organisatie. Welk werk wel of niet in eigen huis wordt uitgevoerd is te allen tijde een zaak van de gemeente zelf. Met andere woorden: er zal gekeken moeten worden naar wat wel en wat niet tot de kernactiviteiten van de eigen organisatie behoort. Een vraag die elke organisatie zich bij tijd en wijle stelt. Vicrea biedt u allerlei mogelijkheden om werk over te nemen waardoor u zich kan concentreren op hetgeen u zelf wilt doen.

 

 

Deel dit artikel