GEO-BAG gecertificeerd!

26 februari 2018

Neuron Stelsel Registratie 17.2 is door Geonovum gecertificeerd voor Geo-BAG-berichtenverkeer. Deze certificering geldt voor zowel Neuron BAG als Neuron BGT. De uitgebreide testrapportage is te vinden op de website van Geonovum. Met deze certificering is gegarandeerd dat Neuron BAG en Neuron BGT voldoen aan de berichtenstandaard voor het Geo-BAG-berichtenverkeer.

Wat is Geo-BAG-berichtenverkeer?

Het Geo-BAG-berichtenverkeer schetst de randvoorwaarden voor gestandaardiseerde en automatische gegevensuitwisseling tussen de afdelingen Geo en BAG. De BAG-beheerder kan het Geo-BAG-berichtenverkeer gebruiken om voor een BAG-object een verzoek om geometrie te doen bij de Geo-afdeling. Dat gebeurt met een Geometrieverzoek.

Deze Geometrieverzoeken kunnen worden ontvangen binnen Neuron BGT. Vervolgens kan de BGT-beheerder reageren op het Geometrieverzoek met een Geometrielevering. Hiermee wordt de gevraagde geometrie aangeleverd aan de BAG-beheerder. De BGT-beheerder kan ook een Geometrielevering doen op basis van een constatering, dus zonder dat er een Geometrieverzoek aan vooraf hoeft te gaan.

Binnen Neuron BAG kunnen Geometrieleveringen worden ontvangen en kunnen de betrokken BAG-objecten worden bijgewerkt. Beheerders zijn in staat om Geometrieverzoeken of Geometrieleveringen te accepteren of te weigeren. Ook is het mogelijk om een reeds verzonden Geometrieverzoek of Geometrielevering in te trekken.

Naast de uitwisseling van Geometrieverzoeken en Geometrieleveringen omvat het Geo-BAG-berichtenverkeer ook BAG Kennisgevingen op basis van StUF BG 3.10. Hiermee kunnen mutaties van BAG-objecten worden ontvangen binnen Neuron BGT. Deze kennisgevingen kunnen aanleiding zijn om BGT-objecten zoals Panden en Openbareruimtelabels in de BGT bij te werken.

Meer details over het Geo-BAG-berichtenverkeer kunt u vinden in de koppelvlakspecificatie van Geonovum.

Voordelen Geo-BAG-berichtenverkeer

Geo-BAG-berichtenverkeer biedt voordelen voor zowel de BAG- als de BGT-beheerder. Hieronder zijn de belangrijkste voordelen benoemd.

  • Het is voor beheerders van beide registraties makkelijk om op basis van Geo-BAG-berichten een werkvoorraad te creëren en bij te houden. Openstaande verzoeken en leveringen worden overzichtelijk weergegeven in het Voorportaal: een geïntegreerd berichtenportaal voor binnenkomende berichten. Zo blijft werk niet onzichtbaar liggen en geometrie hoeft maar één keer te worden ingewonnen.
  • Het wordt mogelijk om managementinformatie bij te houden met betrekking tot bijvoorbeeld de doorlooptijd van een geometrieverzoek. Op basis van deze informatie kunnen processen tussen verschillende afdelingen worden gemonitord en geoptimaliseerd.
  • Het risico op fouten door handmatig overnemen van gegevens verdwijnt. Dit geldt ook voor organisaties waarbij de BAG-beheerder en BGT-beheerder dezelfde persoon zijn.
  • BGT-beheerders worden direct geïnformeerd over relevante wijzigingen in de BAG. Hier zijn geen actieve handelingen meer nodig vanuit de BAG-beheerder. Dit vergemakkelijkt het in samenhang beheren van BAG en BGT met een betere consistentie tussen beide basisregistraties tot gevolg.
  • Het Geo-BAG-berichtenverkeer werkt in tegenstelling tot eerdere pragmatische koppelingen op basis van StUF-standaarden. Dit vergroot de interoperabiliteit tussen applicaties. Het onderhoud van dit koppelvlak wordt makkelijker en het koppelvlak stabieler.

Meer informatie hierover kunt u opvragen bij Roderick Duinker: r.duinker@vicrea.nl.

Deel dit artikel

Lees meer over

neuron producten, producten