Hoe gebruikt gemeente Haarlem Stroomlijn?

8 november 2019

Gemeente Haarlem heeft Stroomlijn sinds 2011 in huis. Er zijn dagelijks variërend zo’n 200-300 gebruikers per dag.

Module Kernvastgoed
Er wordt veel gebruik gemaakt van de ingang module Kernvastgoed. Met de selectie gereedschappen die hierin mogelijk is worden veel gebiedsgerichte selecties gemaakt om adressen voor brieven te maken. Zo worden mensen in bepaalde buurten, straten of projectgebieden aangeschreven (met of zonder NAW-gegevens, afhankelijk van doelbinding). Veel van deze selecties worden gemaakt door ondersteuners van projectleiders of procesmanagers. Ook beleidsmakers maken gebruik van deze gebiedsselectiefunctie om lijsten van functies (uit BAG-verblijfsobjecten) te maken.

BRK
Het tabblad 'BRK' wordt vaak aangeraakt om de eigendomssituatie bij een bepaald adres te kunnen zien. Het raadplegen van deze gegevens hangt af van de rechten en doelbinding die de betreffende gebruiker heeft.

BOR
Ook een gedeelte van de Beheer Openbare Ruimte (BOR)-informatie is in Stroomlijn ontsloten. Zo worden vooral bomen, riolering en wegen in combinatie met de BRK-thema’s veel geraadpleegd.

Parkeren is een "heet" onderwerp in de gemeente
In de rapportmodule van Stroomlijn hebben we een aantal op maat gemaakte kaartlagen toegevoegd. Parkeren is een “heet” onderwerp in de gemeente. Zo is er een op maat gemaakte kaart in rapporten ingericht waar parkeerzones, parkeerrechten per verblijfsobject, parkeergarages en parkeermeters worden weergegeven. Dit is mogelijk gemaakt door plusinformatie toe te voegen aan de BAG verblijfsobjecten. 

Kaartlaag erfgoed
Er is een kaartlaag waarin al het erfgoed van de gemeente Haarlem wordt weergegeven (monumenten, beschermde gezichten, beeldende kunst en andere themalagen). Deze laag wordt vooral door vergunningverleners en beleidsmakers ruimtelijke ordening gebruikt.

Open data portaal
Haarlem maakt ook veelvuldig gebruik van het gegevensmagazijn van Vicrea, om de basisregistraties te verrijken met kernregistraties en zo, open data te maken —> welke door middel van - bomen, riolering services (Geoserver) worden ontsloten naar meerdere platformen zie: www.haarlem.nl/opendata.

De toekomst
Doordat we over de jaren heen veel van de ontwikkeling van het product hebben meegemaakt (zowel ups als downs ;-), zien we dat Stroomlijn steeds volwassener wordt. De recente ontwikkelingen om Geoserver in te zetten om WMTS-kaartlagen te serveren, Silverlight uit te faseren, verdere standaardisering van de installatie en het voornemen om QGIS als beheertool voor de lagen in te gaan zetten zien wij als zeer positief. In november gaan wij vol verwachting de productie upgraden naar de stabiele 19.1.35 versie van stroomlijn (de laatste onvolkomenheden worden op dit moment uit de test gehaald). 

Deel dit artikel

Lees meer over

neuron stroomlijn