Hoe gebruikt gemeente Pijnacker Nootdorp Stroomlijn?

9 december 2019

Bij gemeente Pijnacker Nootdorp wordt Stroomlijn gebruikt als interne viewer. De medewerkers weten steeds beter hun weg te vinden binnen de applicatie. Voor de belangrijkste interne processen, voor bijvoorbeeld de WOZ, is alle relevante informatie snel beschikbaar en makkelijk vindbaar. Momenteel worden de kernvastgoedlaag en de Kadasterlaag in combinatie met luchtfoto en Streetsmart veel gebruikt voor de koppeling BAG/WOZ.

Hoe wij vrder Stroomlijn gebruiken?
We zijn druk bezig om een laag in te richten zodat mensen laagdrempelig kunnen terugmelden met internettekenen. Binnen de organisatie was dit nog niet mogelijk. We hebben een laag ingericht waar de contour van de vergunningsaanvraag wordt getoond zodat de plantoetsers eenvoudig digitaal kunnen toets We hebben een datalaag ingericht voor het taakveld openbare ruimte met daarin o.a.:

  • alle varianten parkeervakken zoals invalide, invalide op kenteken, elektrisch laden etc (op basis van de pvakkaen uit de BGT)
  • alle varianten fietspaden zoals verplicht,  onverplicht, fiets suggestiestrook etc. (op basis van de fietspaden uit de BGT)
  • de reeds ingewonnen kolken in de BGT

Al met al wordt Stroomlijn binnen de gehele gemeente gebruikt op diverse manieren. Wel merk je dat de laag Kernvastgoed en Kadaster in combinatie met de lufo het meest gebruikt worden.

Kritische noot
Als je weet hoe je data kan toevoegen aan Stroomlijn is relatief eenvoudig om dit te doen anders het kost echter wel veel moeite en energie om het zichtbaar te maken. De achterkant vinden wij niet heel gebruiksvriendelijk en vinden wij Stroomlijn statisch, wij zouden bijvoorbeeld willen dat gebruiker is het alleen maar mogelijk om echt te raadplegen. Wil bijvoorbeeld een vergunningsaanvraag over een plan projecteren dan moet dat altijd via geo. Dit zijn handelingen die volgens ons een gebruiker ook zou moeten kunnen.

Deel dit artikel

Lees meer over

neuron stroomlijn