Integrale koppeling Neuron BGT aan Greenpoint-BOR bij gemeente Baarn

14 december 2018

In gemeente Baarn zijn de areaalgegevens van diverse beheerdisciplines opgenomen in Greenpoint-BOR en onlangs gekoppeld aan de BGT. Binnen een half jaar heeft Baarn niet alleen een integraal BOR-systeem opgezet, maar is ook het berichtenverkeer tussen Greenpoint-BOR en Neuron BGT van Vicrea gerealiseerd. Een mooi voorbeeld van operationele koppeling van Vicrea’s BGT-applicatie aan een BOR-systeem.


Gemeente Baarn heeft zich niet willen beperken tot een beheersysteem voor groenvoorzieningen en wegen alleen. Deze fraaie, lommerrijke gemeente wilde ook een goed overzicht hebben over haar bomen, de openbare verlichting en de bebording. De beheergegevens van deze objecten zijn in relatief korte tijd verzameld en gecontroleerd, al dan niet in slimme combinaties met de opbouw van de BGT of de uitvoering van inspecties.

De korte doorlooptijd en het kwalitatief goede resultaat waren zeker te danken aan de soepele samenwerking tussen de GIS-afdeling, die de opbouw van de BGT verzorgde, en BOR-beheerders die beheergegevens aandroegen. Nadat ook het rioleringenbestand was toegevoegd aan Greenpoint werd een compleet boven- en ondergronds beheeroverzicht van de openbare ruimte, grotendeels gekoppeld aan Neuron BGT, een feit.

Bijzonder in dit project was natuurlijk ook de totstandkoming van een eerste koppeling van de Neuron BGT-applicatie van Vicrea met Greenpoint-BOR applicatie.

 

 

 

Deel dit artikel

Lees meer over

neuron bgt, neuron registratie