Kadaster gaat over op BRK levering

8 mei 2014

Omdat het product Massale output (MO) niet meer voldoende aansluit op het Stelsel van Basisregistraties, heeft het Kadaster een geleidelijke vervanging ingezet naar het product BRK Levering. Een groot voordeel van BRK Levering is dat mutaties dagvers klaar staan voor u op de Generieke Download Service (de voorloper van Digilevering). Hierdoor kunt u gaan beschikken over gegevens die nog actueler zijn. Bovendien kunt u zelf bepalen welke gegevens worden opgenomen in uw vastgoedinformatie-architectuur en wanneer.

De vraag rijst natuurlijk wel hoe u de generieke Download service aansluit op uw vastgoedinformatie-architectuur. Immers, binnen uw applicatielandschap zijn er meerdere afnemers (o.a. WOZ, WkpB, Gegevensmagazijn enz.) die deze gegevens nodig hebben voor verwerking maar u wilt en kunt deze niet allemaal aansluiten op deze nieuwe levering.

Het is dus belangrijk dat u deze aansluiting bij voorkeur centraal laat verlopen en dat u intern zorgt voor de gegarandeerde aflevering en logging van de door het Kadaster aangeleverde mutaties bij de juiste afnemers. De logging is noodzakelijk omdat het kadaster vrij is om reeds geüploade mutatiebestanden te verwijderen en dat waarschijnlijk ook doet.

Om dit mogelijk te maken en ook de flexibiliteit te behouden om de mutaties ‘op maat’ aan te kunnen leveren aan de afnemende systemen is binnen het Neuron Integratie Platform nu de BRK Monitor als los component beschikbaar. Deze monitor checkt op geautomatiseerde wijze bij de Generieke Download Service, op basis van het door u af te sluiten abonnement met het Kadaster, of er mutaties voor uw organisatie klaar staan. Indien dit het geval is worden de mutaties als bestanden binnengehaald via een beveiligde Digikoppeling verbinding (wordt binnenkort vereist) en binnen de monitor uitgepakt voor doorlevering naar de betreffende proces-en raadpleegapplicaties.

Hierbij geniet het de voorkeur om de berichten één op één door te leveren naar deze afnemers voor verwerking maar, indien gewenst, kan er in combinatie met een servicebus ook op basis van transformaties en filterfuncties berichtgeving op maat beschikbaar worden gesteld. Hiermee kunnen alle afnemers ‘op maat’ worden bediend en zorgt de BRK Monitor voor de logging van de mutatieberichten en een gegarandeerde aflevering bij de afnemende systemen.

De BRK monitor is op de toekomst voorbereid

De BRK zal zich bij de transitie naar Digilevering naadloos aanpassen en de interne distributie blijven verzorgen. Uiteraard heeft Vicrea de Neuron producten Wkpb, WOZ en Stroomlijn aangepast op de nieuwe structuur. De BRK monitor verzorgt hiermee, als onderdeel van het Neuron Integratie Platform, de distributiefunctie vanaf de Generieke Download Service tot aan de voordeur van de afnemende systemen. Hiermee geven wij invulling aan het principe ‘éénmalig afnemen en meervoudig gebruiken’. Kortom, de BRK Monitor wordt uw ‘Single Point of Access’. U kunt erop vertrouwen dat de vastgoedinformatiehuishouding op orde is en blijft!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jeroen Brakel

Deel dit artikel