Klankbordgroep Neuron BAG

28 juni 2018

Op 26 juni vond de klankbordgroep Neuron BAG plaats. Deze bijeenkomst werd vanuit Vicrea geleid door Daan Westerweel, Productspecialist Neuron BAG. Het doel van de klankbordbijeenkomst is het delen en toetsen van de huidige ontwikkelingen en het inventariseren van gebruikerswensen. Zo’n 15 BAG-gebruikers van verschillende organisaties waren aanwezig.

BAG 2.0

De bijeenkomst begon met een korte update over de laatste ontwikkelingen omtrent BAG 2.0. Het sprintteam van Vicrea is momenteel druk bezig met de aanpassingen binnen Neuron BAG om deze module klaar te stomen voor BAG 2.0. Hierbij wordt dezelfde werkwijze aangehouden als die van het Kadaster bij de ontwikkeling van de Landelijke Voorziening: aanpassingen worden per BAG-gebeurtenis doorgevoerd. Zo is er begonnen met de relatief eenvoudige gebeurtenis ‘Benoemen woonplaats’ en is dit uitgebreid naar ‘Benoemen openbare ruimte’ en ‘Benoemen pand’. De verdere ontwikkeling zal op deze manier plaatsvinden. Daarnaast wordt in de huidige sprint gewerkt aan de nieuwe manier van ‘in onderzoek’ plaatsen. Dat heeft in BAG 2.0 zijn eigen proces en gebeurt op attribuutniveau in plaats van op objectniveau.

Het doel is om met de najaarsrelease van Neuron Stelselregistratie (NSR 18.2) de pilot voor BAG 2.0 uit te voeren. Hierbij zal met enkele bronhouders samen met het Kadaster de applicatie getest worden. De doelstelling is om in de daarop volgende release, NSR 19.1 in het voorjaar van 2019, BAG 2.0 landelijk vrij te geven.

Gebruikerswensen

Na de ontwikkelingen rondom BAG 2.0 is een aantal specifieke wensen van gebruikers besproken. Zo werd er enthousiast gereageerd op voorgestelde functionaliteit voor het genereren van brondocumenten. Dit kost veel BAG-beheerders momenteel veel tijd en dit proces zou makkelijker gemaakt kunnen worden door deze vanuit Neuron BAG te kunnen genereren. Besloten is om een vervolgoverleg in te plannen met geïnteresseerde gebruikers om deze functionaliteit samen verder uit te denken en te ontwikkelen. Wilt u hierover meepraten: stuur dan een email naar d.westerweel@vicrea.nl.

Verder kwam er nog andere interessante wensen naar voren waar we graag verder mee aan de slag gaan. Hieronder een kleine greep uit het aanbod.

  • Kunnen verwijderen van objecten die nooit authentiek zijn geweest.
  • Op basis van een Excel-bestand vanuit WOZ-registratie oppervlaktes van Verblijfsobjecten in bulk kunnen wijzigen.
  • Optie om BAG-gebeurtenis ‘Ontvangst bouwaanvraag’ over te kunnen slaan en direct door te kunnen gaan naar ‘Verlenen bouwvergunning’.
  • Beter toezien op de kwaliteit van de gegevens in de BAG en genereren van werkvoorraden. Hiervoor zijn we reeds bezig met de nieuwe Module Kwaliteit.
  • Makkelijk uitvoeren van een datavergelijking tussen gegevens in de LV BAG en de lokale BAG-registratie. Dit mede ter voorbereiding op BAG 2.0.

Vervolg

Al met al was het een geslaagde bijeenkomst met veel interessante discussies en kennisdeling over huidige en gewenste functionaliteit. De volgende bijeenkomst van de klankbordgroep zal spoedig gepland worden en een uitnodiging zal worden verzonden aan de aanwezigen. Wilt u ook deelnemen aan de klankbordgroep en zo invloed uitoefenen op de koers van Neuron BAG, laat dit dan weten aan d.westerweel@vicrea.nl.

Deel dit artikel