Klankbordgroep Neuron Integratie Platform zet concrete stappen

10 maart 2014

10 maart 2014


Op 5 maart jl. zijn met een aantal gebruikers, bestaande uit drie gemeenten, twee Waterschappen en een Ministerie, concrete stappen gezet voor de verdere doorontwikkeling van het Neuron Integratie Platform. Concreet is gekeken naar de functionaliteit zoals die wordt vrijgeven op 1 mei 2014 en is een doorkijk gemaakt naar de versie die op de rol staat in september dit jaar.

Voor de mei- versie zijn aanbevelingen gedaan voor aansluiting op producten vanuit PDOK, het meer gebruik maken van metadata, het verder uitbreiden van de beheercockpit voor tellingen en actualiteit van gegevens. Ook is kritisch gekeken naar het ontwerp voor de generieke terugmeldingsvoorziening voor interne kernregistraties en de aansluiting op Digimelding voor terugmeldingen op basisregistraties. Daarnaast is een pilotklant benoemd voor de eerste implementatie van de BRK monitor. De BRK Monitor is het distributiemechanisme binnen het Neuron Integratie Platform voor aansluiting de BRK leveringen vanuit de zogenaamde Generieke Download Server van het Kadaster op afnemende systemen zoals o.a.  WOZ, WkpB, (Kadastrale) Viewers.

Daarnaast is gekeken naar de toekomst van het platform en is prioriteit toegekend aan het aansluiten van (toekomstige) beschikbare basisregistraties en andere voorzieningen. Op korte termijn wordt aansluiting gezocht op de stelselvoorziening Digilevering (voor o.a. NHR en BAG) en de Collectieve Opdracht Routeervoorziening (CORV). De Basisregistratie Inkomen (BRI) en Basisregistratie Lonen, Arbeids- en Uitkeringsverhoudingen (BLAU) worden voor het eerste kwartaal 2015 op de releasekalender gezet.

In de september release wordt de nieuwe beheeromgeving geïntroduceerd. Om deze af te stemmen op de huidige gebruikerservaringen wordt samen met de klankbordgroep een interface-ontwerpsessie georganiseerd.  Met deze inspirerende sessie zijn we weer een stap dichterbij een optimaal functionerend Neuron Integratie Platform.

Deel dit artikel