Klankbordgroep Samenhangende Objecten Registratie (SOR)

21 september 2021

14 september is onze klankbordgroep voor de Samenhangende Objecten Registratie voor de tweede maal bij elkaar gekomen. Samen hebben we de inhoud van de objectenregistratie (conceptueel model) en de ICT architectuur voor de ‘centrale’ ICT voorzieningen besproken. In de nieuwe registratie staat het object centraal. Het ontwerp volgt het basismodel geo-informatie (NEN3610). Hierdoor ontstaat een andere ordening van begrippen. Er komt bijvoorbeeld een strikte scheiding tussen reële (fysieke) objecttypen en functionele objecttypen en er komen vernieuwde topologieregels. Vanuit de architectuur voor de ICT voorzieningen valt op dat vooral de centrale gedeelde componenten worden beschreven en niet de voorzieningen voor bronhouders of afnemers. De volgende bijeenkomst gaan we daarom inzoomen op de ideeën en visies die er leven om de ondersteuning voor bronhouders en afnemers te verbeteren gericht op de nieuwe samenhangende objectenregistratie.

 

Wilt u er meer weten van het conceptuele model of de architectuur?

Vul uw e-mailadres in en vraag de presentatie van de klankbordgroep aan.

Deel dit artikel