Geo-BOR koppelvlak, wij zijn er klaar voor

2 maart 2017

De koppelvlakspecificatie voor het berichtenverkeer tussen de registraties van Geo en BOR is alweer geruime tijd door Geonovum vastgesteld. Nu bijna alle bronhouders klaar zijn met de opbouw van de BGT en de gebruiksplicht van de BGT op 1 juli 2017 ingaat, gaan steeds meer bronhouders werk maken van de implementatie van het Geo-BOR-koppelvlak. Wat is de huidige stand van zaken met betrekking tot dit koppelvlak en Neuron Stelsel Registratie?

Het registratiesysteem Beheer Openbare Ruimte (BOR) heeft voor het uitvoeren van zijn taken de beschikking nodig over de meest actuele gegevens van topografische objecten. Deze topografische objecten worden in Neuron BGT vastgelegd volgens de specificaties van het informatiemodel Geografie (IMGeo). Het ligt daarom voor de hand om een koppeling te leggen tussen Neuron BGT en uw BOR-registratie.

Sinds Neuron Stelsel Registratie 7.2 is er ondersteuning voor het zogenaamde pragmatisch koppelvlak tussen Neuron BGT en BOR-registraties. Dit pragmatisch koppelvlak werd ontwikkeld in afwachting van de vaststelling van de specificaties van het Geo-BOR-berichtenverkeer. Het pragmatisch koppelvlak bestaat uit een database view met alle mutaties op BGT- en IMGeo-objecten die in beheer zijn, die vervolgens door BOR-systemen kan worden geraadpleegd.

Vanaf versie 8.1 ondersteunt Neuron Stelsel Registratie de berichtenstandaard voor het Geo-BOR berichtenverkeer. Vanaf deze versie voldoet Neuron Stelsel Registratie óók aan de certificering IMGeo|BOR van Geonovum.
Met het beschikbaar komen van de standaard voor de uitwisseling van gegevens tussen Geo- en BOR-registraties, kan het pragmatisch koppelvlak worden vervangen door een geautomatiseerd koppelvlak. Voordelen van een automatisch koppelvlak op basis van berichtuitwisseling zijn onder andere:

  • kleinere kans op fouten doordat overtikken van gegevens verleden tijd is,
  • meer actuele data doordat constateringen vanuit de afdeling Geo direct kunnen worden gecommuniceerd met de afdeling BOR en andersom,
  • meer inzicht in de processen tussen de afdelingen Geo en BOR en een heldere werkvoorraad, en
  • verhoging van de efficiëntie door eenmalige inwinning van geometrie.

Techniek
Het berichtenverkeer tussen Neuron BGT en BOR-systemen verloopt via Neuron Communicator en het Voorportaal (zie afbeelding). Geo-BOR-berichten vanuit Neuron BGT worden verstuurd door Neuron Communicator. Binnen Neuron Communicator kunnen onder andere endpoints worden ingesteld en nulstanden worden aangemaakt. Geo-BOR-berichten vanuit BOR-systemen komen binnen bij het Voorportaal. In het Voorportaal kunnen ontvangen berichten worden ingezien en kunnen aangeleverde objectmutaties worden beoordeeld: gebruikers kunnen mutatieverzoeken accepteren of afwijzen.

Implementatie
De koppeling tussen de registraties van Geo en BOR begint bij een heldere vaststelling van de informatiebehoefte en de processen tussen de afdelingen Geo en BOR. Om bronhouders te helpen bij het concretiseren van het proces tussen Geo en BOR heeft KING een aantal inrichtingsvarianten gepubliceerd: http://kinggemeenten.nl/secties/aanpak-bor-bgt/producten/procesbeschrijvingen-bor-bgt.

Nadat een inrichtingsvariant is gekozen, kunnen de voorbereidingen voor de implementatie starten. Bij het implementeren van het Geo-BOR-koppelvlak is het uitgangspunt van Vicrea dat de BOR-software, waarmee gekoppeld dient te worden, de certificering van Geonovum succesvol heeft doorlopen. De certificering door Geonovum is echter niet voldoende om te garanderen dat de uitwisseling van alle objecttypes door het BOR-systeem wordt ondersteund. BOR-software kan namelijk voor een beperkte set aan objecttypes worden gecertificeerd. Daarom wordt een testprotocol doorlopen waarbij de berichtuitwisseling tussen Neuron BGT en het BOR-systeem uitgebreid wordt getest. Aan de hand van het testrapport weten bronhouders precies welke objecttypes en attributen wel of niet kunnen worden uitgewisseld en hoe er bijvoorbeeld wordt omgegaan met bogen en kruinlijnen.

Na groen licht vanuit de bronhouder kan begonnen worden met de daadwerkelijke implementatie van het koppelvlak. Dit bestaat meestal uit de installatie van de juiste versie van de software en eventuele aanvullende componenten. Daarnaast moet de software geconfigureerd worden.
De volgende stap is het genereren van een nulstand vanuit Neuron BGT en de verwerking van deze nulstand in het BOR-systeem. Bij de vergelijking tussen Neuron BGT en het BOR-systeem kunnen objecten uitvallen. Deze uitval zal moeten worden opgelost door mutaties uit te voeren in één of beide registraties. De consultants van Vicrea kunnen hierbij gerichte ondersteuning bieden. Nadat de software gereed is en de gegevens zijn gesynchroniseerd kan de uitwisseling van Geo-BOR-berichten van start gaan.

Kortom, Vicrea is klaar voor het Geo-BOR-berichtenverkeer. Nu ook steeds meer BOR-software gecertificeerd is en dit jaar de gebruiksplicht van de BGT ingaat, is de tijd rijp voor bronhouders om te beginnen met de implementatie van het Geo-BOR-berichtenverkeer.

Voor meer informatie over de implementatie van het Geo-BOR-berichtenverkeer in uw organisatie kunt u contact opnemen met Marco Jung: m.jung@vicrea.nl

Deel dit artikel