Massale Output AKR stopt per 1 januari 2016

15 juni 2015

Het Kadaster heeft op 10 juni de brief "Massale output AKR niet meer beschikbaar per 1 januari 2016" verzonden aan alle gemeenten, waterschappen, provincies en overige afnemers MO AKR. Met deze brief informeren zij u dat het Kadaster het product Massale Output uit AKR (MO AKR) per 1 januari 2016 niet meer aanbiedt in het productassortiment. Dit is conform afspraken met het Ministerie van IenM. MO AKR voldoet niet aan de standaarden van het stelsel van basisregistraties. Het nieuwe product voor massale informatieverstrekking uit de Basisregistratie Kadaster is BRK Levering, en daarvoor geldt een gebruiksplicht.

BRK Levering werkt
BRK Levering koppelt informatie van kadastrale objecten aan natuurlijke en niet-natuurlijke personen (BRP en NHR) en verblijfsobjecten (BAG). Daarmee vormt de BRK, samen met BAG, BRP en NHR, het hart van het stelsel van Basisregistraties. Sinds november 2013 is BRK Levering voor gemeenten beschikbaar. Later zijn daar levering op basis van persoon (april 2014) en gebied (december 2014) bijgekomen. BRK Levering werkt en is stabiel. Voor het ontvangen en verwerken van onze gegevens heeft Vicrea diverse Neuron oplossingen gerealiseerd.

Overstappen is urgent
Het stopzetten van MO AKR is een aantal keren uitgesteld. Na afstemming met stakeholders is de einddatum die het Kadaster vorig jaar heeft gewijzigd opnieuw bevestigd: MO AKR stopt per 1 januari 2016. Als uw organisatie nog niet is overgestapt van MO AKR naar BRK Levering dan raden wij u aan dat zo spoedig mogelijk te doen. Uit ervaringen van andere Neuron gebruikers is gebleken dat u rekening moet houden met een aantal maanden doorlooptijd, dit heeft met name te maken met de doorlooptijd behorend bij de aanvraag van de zogenoemde nulstand. Het updaten van de software en het aanpassen van de data neemt enkele weken in beslag.

De laatste levering MO AKR met de mutaties van december 2015 ontvangt u conform contract en budgetfinancieringsafspraken eind januari 2016. Als het u niet lukt om voor 1 januari 2016 over te stappen, dan zijn er zowel binnen als buiten budgetfinanciering verschillende andere bronnen van informatie beschikbaar, zoals inzagen in Kadaster-on-line of een op maat gemaakte eigenarenkaart. Deze functioneren echter niet als volledige vervanging van MO AKR. De deadline nadert en overstappen is urgent!

Aanpassingen in Neuron
Vicrea heeft haar software vanaf 2014 aangepast. Binnen Neuron Stroomlijn kunnen de BRK Leveringen geraadpleegd worden en uiteraard is Neuron Gegevensmagazijn uitgebreid. Binnen Neuron Stelsel Registratie is Neuron BRK ontwikkeld en om de nieuwe leveringen van de Generieke Download Service of van het interne netwerk op te halen is Neuron BRK Monitor ontwikkeld. De BRK Monitor heeft u ten alle tijden nodig om in de Neuron producten de BRK data te kunnen verwerken en/of te raadplegen. Onderstaande schets toont de nieuwe architectuur.

Inmiddels is de implementatie van BRK Leveringen in combinatie met Neuron software bij meer dan 40 organisaties uitgevoerd.

Hulp bij aansluiten
Het Kadaster doet er alles aan om u te informeren en u op weg te helpen en aan te sporen om over te stappen. Zij organiseren regelmatig informatiebijeenkomsten voor onze afnemers. En uiteraard adviseren de medewerkers van Vicrea u graag over een optimale upgrade aanpak. Neemt u hiervoor gerust contact op met uw salesmanager.

 

Deel dit artikel