Meer zoekingangen op het handelsregister via ESB HR Dataservice ++

23 oktober 2021

In Neuron ESB is het al langer mogelijk om het Handelsregister te bevragen via de HR-dataservice. Gebruik van deze service in combinatie met Neuron ESB zorgt ervoor dat afnemende applicaties door middel van de StUF-standaard vragen kunnen stellen en een antwoord terug kunnen krijgen. Zoeken is echter alleen mogelijk via een KvKnummer, Vestigingsnummer of RSIN.

  

Met de module Neuron ESB HR Dataservice ++ bent u in staat om ook zoekvragen te stellen op basis van adres en handelsnaam. De Neuron ESB HR Dataservice ++ maakt onder water gebruik van de API 'KvK Handelsregister Zoeken'.

 

Dit heeft de volgende voordelen:

  • U krijgt vaker een antwoord van de HR-dataservice als de bronapplicatie op handelsnaam of adres zoekt
  • U heeft voor minder zoekvragen de lokale gegevensset nodig. U zet hiermee een stap richting een Common Ground architectuur en u krijgt actuelere gegevens direct van de bron.
  • U kunt toch via een StUF-koppelvlak uw applicatie aansluiten.

 

Vicrea heeft het plan om binnen Neuron ESB ondersteuning voor dit dit koppelvlak toe te voegen. Deze uitbreiding wordt alleen gebouwd bij voldoende animo. Indien u geïnteresseerd bent, kunt u zich richten tot Marco Baars.

Deel dit artikel