Neuron BAG de eerste applicatie die voldoet aan de nieuwste specificaties

5 juni 2015

Neuron BAG 7.4 is door een wijziging aan de kant van het koppelvlak opnieuw getoetst en akkoord bevonden. Hiermee is Neuron BAG de eerste applicatie die voldoet aan de nieuwste specificaties.

Om gemeenten inzicht te geven in welke BAG-applicaties met hun koppelvlak de conformiteitstoets hebben doorlopen wordt dit op de Kadasterwebsite gepubliceerd (http://www.kadaster.nl/web/artikel/download/BAG-conformverklaarde-applicaties.htm).

Kwaliteitscontroles
De gemeenten zijn bronhouders voor de Basisregistraties Adressen en Gebouwen(BAG). Hiervoor moet een geautomatiseerde BAG-applicatie worden gevoerd. Deze BAG-applicaties voeden de BAG Landelijke Voorziening (BAGLV), die gegevens verstrekt aan afnemers.

Aan de kwaliteit van de gegevens worden hoge eisen gesteld. Daarom worden er – naast andere maatregelen – op Neuron BAG twee ICT-kwaliteitscontroles uitgevoerd:

  • Conformiteitstoets: toets van het volledige berichtenverkeer tussen Neuron BAG en de BAGLV;
  • Aansluittoets: toets van de werking van het berichtenverkeer tussen Neuron BAG in de gemeentelijke infrastructuur en de BAGLV.

Deze ICT-kwaliteitscontroles moeten waarborgen dat gegevens in Neuron BAG en de BAGLV gelijk blijven. Hiermee kunnen afnemers beschikken over betrouwbare gegevens. De toetsing richt zich op de conformiteit van het koppelvlak van Neuron BAG met de BAGLV aan het ontwerp koppelvlak met de BAGLV, inclusief de daarbij horende eisen uit de grondslagen en het processenhandboek. De toets is gekoppeld aan een versie van het BAGLV en het koppelvlak. Elke nieuwe versie van Neuron BAG moet de conformiteitstoets doorlopen.

Nieuwe versie
Wij kunnen verzoeken voor een nieuwe versie geen conformiteitstoets uit te voeren. Op basis van de releasenotes beoordeelt de beheerorganisatie BAG of dit verzoek kan worden gehonoreerd. De releasenotes moeten expliciet ingaan op mogelijke veranderingen in het koppelvlak en met welk koppelvlak de versie werkt. Per mail wordt het resultaat kenbaar gemaakt en op de website vermeld. Indien in een versie van Neuron BAG alleen fouten zijn hersteld, dan zal er veelal geen nieuwe conformiteitstoets nodig zijn. Het Kadaster kan besluiten dat er een nieuwe conformiteitstoets moet plaatsvinden o.a. bij problemen in de communicatie met de BAGLV of in de betrouwbaarheid van de gegevens.

Deel dit artikel