Neuron BGT officieel gecertificeerd door Kadaster en Geonovum

11 mei 2015

Neuron BGT is door het Kadaster op 6 mei 2015 getoetst op de juiste toepassing van de verplichte BGT standaarden van Geonovum. Met Neuron BGT gecreëerde data, in de vorm van een initiële levering, wordt correct door de Controleservice van het Kadaster geaccepteerd. Daarnaast worden de mutaties in de BGT data juist en volledig conform de verplichte Geonovum standaarden aangemaakt en beheerd. De benodigde software komt beschikbaar vanaf versie 8.0. Dit geeft  bronhouders zekerheid over de juiste werking van de software.

Certificering BGT IMGeo bronhouderssoftware
Certificering van BGT-applicaties voor bronhouders toont aan dat bronhouder software de functionaliteit bezit om BGT-informatie op de juiste manier uit te wisselen met de BGT-keten. Dit geeft bronhouders meer zekerheid over de juiste werking van de software, en helpt om technische risico’s zoals implementatiefouten, interpretatieverschillen en onduidelijkheden te reduceren.

Wat houdt certificering in?
Leveranciers moeten aantonen dat een BGT-applicatie beschikt over werkende functionaliteit om te communiceren met de BGT-keten. Er wordt daarbij getoetst op de juiste technische toepassing van de geldende BGT standaarden. Bijvoorbeeld of er een initiële levering door de Controleservice komt of dat mutaties juist en volledig worden aangemaakt en verzonden. Overige aspecten van applicaties worden niet getoetst, zoals functionaliteit aan gebruikerskant, gebruiksvriendelijkheid, beveiliging, robuustheid en aansluiting op andere processen en architectuur. Evenmin gaat certificering over gegevensinhoudelijke kwaliteit of over het bedrijf dat de software levert.

Certificering in fasen
Certificering start voor de basisfunctionaliteit, daarna breiden we uit naar het certificeren van overige functionaliteiten:

  • Start van certificering voor de functionaliteit die nu zowel aan leveranciers- als ketenzijde beschikbaar is: de initiële leveringen en mutaties. Dit heet niveau “BASIS”.
  • Leveranciers kunnen ook worden gecertificeerd voor het terug kunnen inlezen van leveringen, dit heet niveau “UITGEBREID”.
  • Met niveau “AUTOMATISCH” kunnen leveranciers voor het nog te realiseren automatisch berichtenverkeer worden gecertificeerd
Deel dit artikel