Neuron integratie vanaf 1 oktober 2014 aangesloten op CORV

8 mei 2014

Op 1 januari 2015 gaat het nieuwe jeugdstelsel van start. Dat betekent dat gemeenten vanaf die datum verantwoordelijk zijn voor alle jeugdhulp en de uitvoering van kinderbeschermings-maatregelen en jeugdreclassering. Met de Collectieve Opdracht Routeer Voorziening (CORV) wordt de berichtenstroom gedigitaliseerd en gestandaardiseerd tussen partijen in de justitiële jeugdketen en het gemeentelijk domein. 

Om gemeenten optimaal te ondersteunen bij de wettelijke verplichting om voor 1 januari 2015 aan te sluiten op de CORV is door het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING), de ministeries van Veiligheid en Justitie (VenJ) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en 21 leveranciers, een addendum ondertekend waarin een groot aantal afspraken is vastgelegd. Het addendum maakt integraal onderdeel uit van het KING-convenant, opgesteld in maart 2012.

Ook Vicrea heeft dit addendum getekend voor de aansluiting op de Collectieve Opdracht Routeervoorziening (CORV). Vicrea gaat deze communicatievoorziening opleveren als modulair component binnen het Neuron integratie Platform. De afspraak is om 1 oktober het berichtenverkeer getest te hebben op het KING StUF testplatform. Vanuit Vicrea is er inmiddels een planning en een pilot gedefinieerd rondom de aansluiting van het CORV. Samen met gemeente Maassluis is een pilot gestart. Op 1 oktober gaat de nieuwe oplossing, met getest berichtenverkeer op het StUF testplatform, in productie. Dit betekend concreet dat de Vicrea CORV oplossing (zowel berichtenverkeer als een eenvoudige raadpleeg/communicatie applicatie) op 1 oktober beschikbaar komen voor uitlevering.

Voor informatie kunt u contact opnemen met j.brakel@vicrea.nl. 

Deel dit artikel

Lees meer over

neuron integratie, producten