Nieuws

  NSR 21.4 release webinar

  4 november 2021

  Heeft u zich al aangemeld voor het webinar? Donderdag 04 november 2021 gaan we live van 10:00 - 11:00 uur de nieuwe 21.4 release doornemen. In het webinar bespreekt productowner (Roderick Duinker) de belangrijkste wijzigingen van het Neuron Stelsel Registratie versie 21.4. Verder wordt er vooruit gekeken naar de inhoud van de volgende releases.

  Lees verder

  NIP 21.4 release webinar

  10 oktober 2021

  Heeft u zich al aangemeld voor het webinar? Maandag 1 november 2021 gaan we live van 10:00 - 11:00 uur de nieuwe 21.4 release doornemen. In het webinar bespreken productowner (Marco Baars) en ontwikkelaar (Jordi Verheul) de belangrijkste wijzigingen van het Neuron Integratie Platform en Neuron Stroomlijn versie 21.4. Verder wordt er vooruit gekeken naar de inhoud van de volgende releases.

  Lees verder

  Klankbordgroep Samenhangende Objecten Registratie (SOR)

  21 september 2021

  14 september is onze klankbordgroep voor de Samenhangende Objecten Registratie voor de tweede maal bij elkaar gekomen. Samen hebben we de inhoud van de objectenregistratie (conceptueel model) en de ICT architectuur voor de ‘centrale’ ICT voorzieningen besproken..

  Lees verder

  Bijdragen aan de doorontwikkeling van Vicrea-producten?

  21 september 2021

  Vicrea is zeer tevreden met het werken met koplopergroepen. Deelname aan koplopergroepen stelt klanten in staat om direct feedback te geven op bepaalde ontwikkelingen. Wilt u ook bijdragen aan de doorontwikkeling van Vicrea-producten..

  Lees verder

  BAG Monitor aansluiting Soap-service

  20 september 2021

  Sinds release 21.2 is Neuron BAG Monitor in staat om BAG 2.0 bestanden te verwerken. Neuron BAG Monitor is een product dat wordt gebruikt om de BAG-gegevens vanuit de Landelijke Voorziening te vullen in bijvoorbeeld het Neuron Gegevensmagazijn. Vanaf versie 21.4 is het ook mogelijk om..

  Lees verder

  Microsoft stopt met ondersteuning voor Silverlight en Internet explorer

  20 september 2021

  In de afgelopen releases van het Neuron Integratie Platform hebben we de (beheer-) interfaces van de ESB, het Gegevensmagazijn en Stroomlijn vernieuwd..

  Lees verder

  Ter nagedachtenis aan onze collega Eppo Wagenmakers

  25 augustus 2021

  Het was niet onverwacht, maar toch zijn we zeer aangeslagen door het bericht dat op 20 augustus 2021 is overleden onze sympathieke collega Eppo Wagenmakers. Eppo was een zeer gewaardeerd collega die tot op het laatst mogelijke moment onze klanten geholpen heeft en collega’s van advies heeft voorzien..

  Lees verder

  Aansluiting op REST JSON-API`S

  27 juli 2021

  Via diverse gesprekken weten we dat veel klanten voor de uitdaging staan om nieuwe koppelvlakken te implementeren die op rest JSON zijn gebaseerd. Onder dit type koppelvlakken vallen de Haal-Centraal API's, DSO-API's en de API's van het zaakgericht werken (ZGW-API's). In onze visie is een koppelvlak naar een rest JSON API een koppelvlak als alle andere en is beheren in samenhang met alle andere koppelvlakken dan ook het meest logisch.

  Lees verder

  Klankbordgroep samenhangende objecten registratie

  27 juli 2021

  De plannen voor de SOR worden steeds concreter. Gemeenten zijn een belangrijke bronhouder en gebruiker van de geobasisregistraties en staan daarmee aan de basis. Vanuit Vicrea willen wij onze klanten graag helpen bij de voorbereiding en soepele invoering van de SOR. Daarom hebben wij een SOR klankbordgroep opgericht.

  Lees verder

  NSR 21.3 release webinar

  27 juli 2021

  Heeft u zich al aangemeld voor het webinar? Donderdag 26 augustus 2021 gaan we live van 10:00 - 11:00 uur de nieuwe 21.3 release doornemen. In het webinar bespreken productowner (Roderick Duinker) de belangrijkste wijzigingen van het Neuron Stelsel Registratie versie 21.3. Verder wordt er vooruit gekeken naar de inhoud van de volgende releases.

  Lees verder

  Vicrea Magazine

  Nieuws over neuron registratie

  Handig! Tool voor bulkmutatie gebruiksoppervlakte BAG (i.v.m. gewijzigde NEN 2580)

  19 juli 2019

  De NEN 2580-richtlijnen wijzigen. Gemeenten moeten van alle woningen de gebruiksoppervlakte registreren en controleren om woningen op basis van gebruiksoppervlakte te kunnen laten taxeren. Hieronder vallen ook de woningen die in eigendom zijn bij woningcorporaties. Zowel gemeenten als woningcorporaties zijn dus bezig met het grootschalig opnemen en controleren van gebruiksoppervlakten.

  Lees verder

  Lees meer over

  neuron bag, neuron registratie

  Succesvol WOZ-belasting project SED organisatie

  16 mei 2019

  Met trots delen we dat het project ‘WOZ-driehoek’ succesvol is afgerond.
  De SED organisatie (gemeente Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland) heeft succesvol Neuron Stelselregistratie als objectregistratie aangesloten op haar belastingsysteem. #NeuronWOZ #Succesvol! 

  Lees verder

  Lees meer over

  neuron registratie, neuron woz

  Hilversum kiest voor Neuron BAG en Neuron BGT

  6 mei 2019

  Ook gemeente Hilversum kiest voor Neuron BAG en Neuron BGT. Na een uitgebreide aanbestedingsprocedure, waarbij onder meer de functionaliteiten en gebruiksvriendelijkheid van de oplossing werden geanalyseerd, kwam Vicrea als winnaar uit de bus. Gemeente Hilversum kiest ervoor om te werken met registratieproducten die zich bewezen hebben en gericht zijn op de toekomst.

  Lees verder

  Vicrea actief betrokken bij API BRK-bevragen

  1 februari 2019

  De 'Common ground' visie betreft onder meer het reduceren van heet aantal kopiën van gegevens. Er zijn verschillende projecten opgestart om deze visie concreet vorm te geven en organisaties te stimuleren om hiermee aan de slag te gaan. Vicrea onderschrijft het 'Common ground'-principe en is daarom actief betrokken bij het project ' API op de basisregistratie Kadaster'.

  Lees verder

  Integrale koppeling Neuron BGT aan Greenpoint-BOR bij gemeente Baarn

  14 december 2018

  In gemeente Baarn zijn de areaalgegevens van diverse beheerdisciplines opgenomen in Greenpoint-BOR en onlangs gekoppeld aan de BGT. Binnen een half jaar heeft Baarn niet alleen een integraal BOR-systeem opgezet, maar is ook het berichtenverkeer tussen Greenpoint-BOR en Neuron BGT van Vicrea gerealiseerd. Een mooi voorbeeld van operationele koppeling van Vicrea’s BGT-applicatie aan een BOR-systeem.

  Lees verder

  Lees meer over

  neuron bgt, neuron registratie

  Vicrea behaalt als eerste de conformiteitstoets BAG 2.0!

  11 december 2018

  Dat houdt in dat de BAG-applicatie van Vicrea klaar is om te communiceren met de Landelijke Voorziening conform de nieuwe berichtenstandaard behorend bij BAG 2.0.
  Als dé BAG-leverancier van Nederland loopt Vicrea natuurlijk voorop. Met het behalen van deze mijlpaal heeft Vicrea een belangrijke stap gezet richting BAG 2.0.
   

  Lees verder

  Bekijk het webinar: Neuron Stelselregistratie en de AVG

  5 april 2018

  De aangescherpte privacymaatregelen hebben impact op uw organisatie, uw processen en uw software. Gebruikt u Neuron Stelsel Registratie? Wij vertellen u graag hoe wij u helpen "AVG- proof" te worden.

  Bekijk de opname van het webinar terug en zie welke aanpassingen wij doorvoeren in NSR en wat de Neuron Privacy Monitor voor u kan betekenen.

  Lees verder

  Neuron BGT: automatisch berichtenverkeer in productie

  22 januari 2018

  Begin januari heeft Gemeente Brummen als eerste BGT-bronhouder met Neuron BGT in hun productieomgeving mutatieberichten uitgewisseld met BRAVO. Dit is een belangrijke mijlpaal voor Vicrea, omdat hiermee een juiste werking van Neuron BGT in combinatie met de Neuron BGT Connector in de praktijk bewezen is. Neuron BGT is sinds september 2017 door Geonovum gecertificeerd als BGT-software geschikt voor automatisch berichtenverkeer.

  Lees verder

  Lees meer over

  neuron bgt, neuron registratie

  Webinar GEO-BOR Koppelvlak gemist?

  1 augustus 2017

  Hoe ziet dit koppelvlak eruit? Hoe verloopt de berichtafhandeling? Hoe verwerkt Neuron BGT mutatieverzoeken en exploratieverzoeken vanuit de BOR-registratie?

  Kim van Winden en Roderick Duinker lichtten dit tijdens een webinar toe. Heeft u dit webinar gemist? Bekijk dan de opname.

  Lees verder