Nieuw in Neuron BGT: Interessegebieden

26 januari 2017

De naam zegt het eigenlijk al: een interessegebied bestaat uit een vlakgeometrie waarbinnen de objecten van belang zijn voor het beheer van de BGT. Daarmee is een interessegebied in de regel gelijk aan het abonnementsgebied zoals deze door de bronhouder in BRAVO is gedefinieerd.

Interessegebieden kunnen worden opgevoerd op basis van de geometrie van het abonnementsgebied in BRAVO. Bronhouders kunnen deze geometrie in een GML-bestand downloaden en inlezen in Neuron Stelsel Registratie. De andere kant op is ook mogelijk: bronhouders kunnen interessegebieden opvoeren in Neuron BGT om deze vervolgens te exporteren naar een GML-bestand dat in BRAVO gebruikt kan worden om een abonnementsgebied te definiëren. Interessegebieden kunnen niet gecommuniceerd worden via verticaal en horizontaal berichtenverkeer en zijn voornamelijk bedoeld voor gebruik binnen Neuron BGT.

De belangrijkste functie van het Interessegebied is om binnenkomende verticale mutatieberichten te filteren. Mutatieberichten van andere bronhouders worden door het SVB-BGT één op één door geleverd aan geraakte bronhouders als minimaal één object overlap heeft met een actief abonnementsgebied. Hierdoor kunnen er veel objecten geleverd worden die voor de afnemende bronhouder niet van belang zijn. Deze objecten werden voorheen door Neuron BGT in de lokale registratie opgeslagen. Door gebruikers wordt dit vaak ervaren als onnodige ballast en vervuiling van de database.

In Neuron Stelstel Registratie 8.2 kunnen BGT-beheerders ervoor kiezen om alleen door het SVB-BGT geleverde objecten die overlap hebben met een Interessegebied lokaal op te slaan. Deze geometrische filtering alsmede andere nieuwe filtermogelijkheden kunt u in een nieuw menu ‘Filterinstellingen’ in de module Beheer configureren. Naast geometrisch filteren kunt u er ook voor kiezen om eigen mutatieberichten niet te verwerken en om bepaalde optionele IMGeo-objecttypes uit te filteren.

Ten slotte zijn er taken in het ODS toegevoegd waarmee op databaseniveau objecten verwijderd kunnen worden op basis van Interessegebieden. Met deze ‘opschoonscripts’ kunnen overbodige objecten van andere bronhouders die in het verleden zijn ontvangen en opgeslagen worden verwijderd. Deze scripts richten zich op objecten buiten het Interessegebied. Daarnaast hebben de scripts alleen toepassing op objecten die een andere bronhoudercode hebben. Zo wordt voorkomen dat per ongeluk eigen objecten verwijderd worden.

Kortom, met de introductie van Interessegebieden in Neuron BGT kunt u uw lokale registratie ontdoen van overbodige objecten en vervolgens ook schoonhouden door overbodige objecten voortaan te weren aan de poort.

Meer informatie: Roderick Duinker, product specialist Neuron Stelselregistratie BGT: r.duinker@vicrea.nl

Deel dit artikel

Lees meer over

neuron bgt, neuron integratie