Ondertekening API-manifest

20 juli 2018

Op dinsdag 12 juli ondertekende David Bakker, Manager r&d en productmanagement, namens Vicrea het API manifest: ‘Naar een overheidsbrede API-strategie’. Hiermee geeft Vicrea aan dat zij gelooft in de meerwaarde van een kennisplatform API’s. Dit kennisplatform bundelt de krachten, bevordert samenwerking en draagt bij aan een overheidsbrede API-strategie.

API’s, wat zijn dat ook al alweer?
Een API (voluit: application programming interface) is een basis waarop software met elkaar kan communiceren. Wanneer een computerprogramma een ingang en een set afspraken aanbiedt kan andere software deze gebruiken om informatie en instructies met dit programma uit te wisselen.

API’s gebruiken voor gegevensuitwisseling biedt dan ook tal van voordelen: keuzevrijheid, geen StUF-verplichting, RSGB ondersteuning, alle nieuwe toetreders kunnen aansluiten en in tegenstelling tot StUf is werken met API’s heel eenvoudig.  

Meer gebruik binnen de overheid
Joey Slingerland, projectleider API-services bij Vicrea,: “Het is goed dat dit initiatief er is. Samen kunnen we ervoor zorgen dat kennis gedeeld wordt en oplossingen worden uitgewisseld. Wij ontwikkelen nu al API’s voor overheidsorganisaties. Voor het gemeentelijk samenwerkingsverband Drechtsteden maakten wij bijvoorbeeld 62 API services voor uiteenlopende thema’s: van BRP, HR, BAG, BRK, ZaakDMS en organisatie specifieke thema’s.”

Het API-manifest is hier te lezen

Initiatiefnemers van het manifest zijn: Forum voor standaardisatie, Geonovum, VNG Realisatie, Kamer van Koophandel en het Kadaster
 

Bent u geïnteresseerd in API-services, neem gerust contact op met Joey Slingerland: j.slingerland@vicrea.nl.

Deel dit artikel