PinkRoccade Local Government en Vicrea zorgen dat meer dan 50 gemeenten de BAG-gegevens binnengemeentelijk kunnen hergebruiken

5 juni 2014

Graag informeren wij u over de huidige status van de koppeling tussen de PinkRoccade applicaties en de Neuron Registratie Suite van Vicrea. Vicrea en PinkRoccade hebben in nauw overleg met de Gebruikersverenigingen een gedegen testperiode succesvol afgerond.

De koppeling tussen de Makelaarsuite en Neuron BAG is in de afgelopen periode grondig getest door een projectgroep bestaande uit medewerkers van zowel PinkRoccade Local Government als Vicrea. Om een succesvolle koppeling te kunnen realiseren zijn in hoofdlijnen de volgende onderdelen getest:
- technische koppeling Neuron BAG – Makelaarsuite
- functionele koppeling Neuron BAG – Makelaarsuite
- initiële vulling vanuit Neuron BAG in Makelaarsuite
- BAG-berichten (mutaties volgens BAG Berichtencatalogus) vanuit Neuron BAG in Makelaarsuite
- doorverwerking BAG-berichten vanuit Makelaarsuite naar Belastingensuite en Burgerzaken applicatie

Bovenstaande onderdelen zijn allen getest met data vanuit een bestaande gemeente. De testscenario’s zijn allen succesvol afgerond. Dit betekent dat de koppeling Makelaarsuite - Neuron BAG succesvol gerealiseerd kan worden.

PinkRoccade Local Government en Vicrea hebben de doorverwerking van BAG-berichten in de keten waarbij de Belastingensuite van PinkRoccade Local Government aangesloten is, alsook de Burgerzaken applicatie voor het realiseren van het BAG-GBA koppelvlak daarmee ook getest. Ook hier is met data van een bestaande gemeente getest. Hiermee is de gehele keten succesvol getest en de koppeling Neuron BAG – Makelaarsuite- CiVision Belastingen en Cipers gerealiseerd.
 


Stefan Kuijpers                                                                               Harmen Tjeerdsma
Product Manager                                                                              Business Development Manager
PinkRoccade Local Government                                                      Vicrea Solutions

 

 

Deel dit artikel