Release Neuron Stelsel Registratie 19.0

7 maart 2019

Op 11 maart 2019 wordt versie 19.0 van Neuron Stelsel Registratie vrijgegeven. We hebben voor deze extra release gekozen vanwege de geplande ondersteuning van BAG 2.0 in versie 19.1. Hiermee is versie 19.0 de laatste versie van Neuron Stelsel Registratie die is gebaseerd op BAG 1.0. Daarnaast zijn er veel belangrijke functionele verbeteringen, vooral binnen de module WOZ Registratie, die we zo snel mogelijk willen uitleveren.

Ten opzichte van NSR 18.2 zijn er in NSR 19.0 weer een aantal bugs opgelost. Daarnaast zijn er de nodige functionele verbeteringen toegevoegd. Hieronder zijn de highlights op een rijtje gezet. Voor een volledig overzicht van datamodelwijzigingen, functionele verbeteringen en bugfixes kunt u de release notes raadplegen.

Functionele verbeteringen

Algemeen

Ondersteuning voor de nieuwe plug-in van CycloMedia: Street Smart

CycloMedia gaat stoppen met het ondersteunen van GlobeSpotter en heeft een nieuwe viewer ontwikkeld, namelijk Street Smart. Street Smart heeft vrijwel alle functionaliteit die ook in GlobeSpotter zit, plus nog een aantal interessante nieuwe mogelijkheden. Zo ondersteunt Street Smart ook de weergave van de dieptecyclorama en de puntenwolk op basis van LiDAR. Daarnaast is het nu makkelijker om metingen binnen één foto uit te voeren en is de nauwkeurigheid van de meting direct zichtbaar.

Module BAG

Mogelijkheid om objecten te verwijderen uit de database

Het is nu mogelijk om diverse objecten te verwijderen, mits ze nog nooit authentiek zijn geweest. Deze wens kwam nadrukkelijk naar voren tijdens overleg met de klankbordgroep voor Neuron BAG.

Module BGT

Geen bestaande plaatsbepalingspunten opnemen in verticale berichten

Bestaande plaatsbepalingspunten worden niet meer meegenomen in verticale berichten, zodat er geen onnodige data in het mutatiebestand wordt opgenomen en deze bestanden kleiner zijn. Vanaf nu wordt bij verzending van een bericht bijgehouden welke plaatsbepalingspunten meegestuurd zijn. Elk punt zal zo nog maximaal één keer worden verstuurd.

Module WOZ Registratie

Ondersteuning voor Vraag/Antwoord-berichten

Er is ondersteuning voor Vraag/Antwoord-berichten toegevoegd. Bij de verwerking van subjectberichten waarin geen enkel adresgegeven is opgenomen, worden nu automatisch Vraag/Antwoord-berichten verstuurd. Ook kan er bij het opvoeren van een belang in een extern systeem worden gezocht door middel van het Vraag/Antwoord-mechanisme. Tot slot is er de mogelijkheid om voor Subjecten handmatig Vraag/Antwoord-berichten te versturen. De gebruiker heeft daarbij de mogelijkheid om te selecteren welke velden worden overgenomen.

Verbeteringen voor omgang met relaties tussen WOZ-objecten en BAG-objecten

Om de relatie tussen WOZ- en BAG-objecten beter bij te houden zijn twee nieuwe objecten toegevoegd in de Module WOZ Registratie, zogeheten Afgeleide relaties. Deze zijn een directe koppeling tussen het WOZ-object en BAG-object en worden door de applicatie zelf bijgewerkt. Deze bijwerking zorgt voor een juiste overname van koppelingen vanaf het WOZ-deelobject en houdt ook rekening met de eis van gekoppelde Panden bij Verblijfsobjecten.

Duidelijk weergeven dat een persoon is overleden

Als een persoon een overlijdensdatum heeft dan wordt voor de naam het symbool voor Latijns kruis getoond ✝.

Redesign opvoeren belang

Het oude scherm voor het opvoeren van een belang was niet duidelijk genoeg en foutgevoelig. Daarom is de methode van toevoegen van belangen volledig opnieuw ontworpen, waardoor het duidelijker en eenvoudiger is geworden. Hetzelfde scherm wordt nu gebruikt voor Eigenaren, Gebruikers en Medebelanghebbenden. Dit kan ook voor alle varianten in bulk.

Op LVWOZ-foutberichten reageren met synchronisatie

Bij ontvangst van een foutbericht van LVWOZ over een procesbericht wordt nu automatisch een synchronisatiebericht verstuurd naar de LVWOZ van het betreffende object. In de pogingen viewer zijn twee kolommen toegevoegd, de ene kolom bevat het referentienummer van het verstuurde bericht. De andere kolom wordt eventueel gevuld met het referentienummer van een binnengekomen LVWOZ-foutbericht.

Beperking op objecten die verstuurd worden naar Landelijke Voorziening WOZ

Vanwege regels aan de kant van de Landelijke Voorziening WOZ zijn er extra restricties opgelegd over welke objecten verstuurd mogen of kunnen worden. De volgende wijzigingen zijn gedaan.

  • WOZ-objecten met gebruikscode 80 (Ongebouwd object verplicht uitgezonderd) kunnen niet meer authentiek worden. Deze objecten mogen niet aanwezig zijn in de LV WOZ.
  • Voor WOZ-objecten met status inactief of gebruikscode 31 (Niet-woning verplicht uitgezonderd) mogen geen Waardes of Beschikkingen worden verstuurd. Als deze aanwezig zijn, levert dit bij authentiseren een melding op. Deze blijft tot het WOZ-object is gewijzigd of een foutieve beschikking is vernietigd.

Mogelijk om voor Waardes en Subjecten handmatig synchronisatiebericht te versturen

Voor de objecten Waarde, Natuurlijk Persoon, Niet-natuurlijk Persoon en Vestiging is het nu voor de gebruiker mogelijk om een synchronisatiebericht te versturen naar de Landelijke Voorziening.

Afspraak inplannen

Wellicht bent u al benaderd door onze afdeling planning, als dat nog niet het geval is kunt u contact opnemen met s.vanpluuren@vicrea.nl of m.engel@vicrea.nl. Vragen kunt u ook stellen aan onze afdeling customer support:  +31 (0)88 5004646  of support@vicrea.nl.

 

 

 

Deel dit artikel

Lees meer over

neuron stelselregistratie