Succesvol WOZ-belasting project SED organisatie

16 mei 2019

Met trots delen we dat het project ‘WOZ-driehoek’ succesvol is afgerond, mede door de fantastische samenwerking tussen SED organisatie, Vicrea, Centric en ORTEC - Optimize Your World. De SED organisatie (gemeente Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland) kan nu met een nieuw belastingsysteem gecombineerde belastingaanslagen opleggen. WOZ-gegevens worden nu bovendien volledig geautomatiseerd naar de landelijke voorziening gestuurd. De automatisering heeft kunnen plaatsvinden door het koppelen van de systemen: Neuron, Ortax en Key2Belastingen. Tevens zijn de gebruikers klaargestoomd voor de nieuwe werkwijze. Met trots delen we onze samenwerking met SED.

De SED organisatie beschikte al over Neuron WOZ, waarbij we eind 2018 zijn begonnen aan de realisatie van de WOZ-driehoek. De systemen die hiervoor zijn gebruikt, zijn: Neuron WOZ voor de objectregistratie en aanlevering van gegevens richting de LV WOZ, Ortax voor de waardebepaling van de WOZ-objecten en tot slot Key2Belastingen voor het beschikken van de WOZ-objecten. Hieronder is weergegeven hoe de gegevensuitwisseling is gerealiseerd tussen de verschillende systemen.

Er is intensief contact onderhouden met de betrokken partijen. Onze implementatieconsultant Ian Dillisse heeft de technische uitvoering gedaan voor SED. Hij heeft van januari t/m maart gewerkt aan het in orde maken van de koppelvlakken Neuron-Key2belastingen en Neuron-Ortax. Tot slot is de bestaande aansluiting van Neuron met de LV WOZ gefinetuned en zijn eventuele bugs opgespoord en verholpen. Het traject is succesvol afgesloten naar tevredenheid van de heer Gerritsen van de SED en is in maart de volledige oplossing in productie gegaan.

Gertjan Gerritsen (SED):  ‘Je maakt vaart met minder afspraken en één gezamenlijk doel.’

We willen iedereen die heeft meegewerkt aan dit project bedanken voor de uitstekende samenwerking en het mooie resultaat, met name Gert-Jan Gerritsen van SED, Wouter van Helden en Ian Dillisse.

Wist u dat de Neuron applicatie van Vicrea een complete oplossing is voor het registreren en bijhouden van de basisregistratie WOZ? De applicatie is in co-creatie ontwikkeld met gemeenten. Neem voor vrijblijvend advies contact op met Dudok van Dalen: d.vandalen@vicrea.nl

Realisatie WOZ-driehoek voor de SED

 

Deel dit artikel

Lees meer over

neuron registratie, neuron woz