Handig! Drie gemeenten, één systeem voor basisregistraties

15 maart 2017

SED- organisatie in productie met Multi Tenant Neuron Stelselregistratie

De medewerkers van de gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland zijn sinds 1 januari 2015 gefuseerd in de ‘SED -organisatie’. Ongeveer 400 medewerkers bedienen bijna 60.000 inwoners, vele bedrijven en toeristen in het gebied aan het IJsselmeer: een veelzijdig, recreatief en cultuurhistorisch gebied. De gemeenten werken samen aan een prettige woon- werk- en leefomgeving en zetten zich in voor goede dienstverlening aan de inwoners en een krachtige en deskundige ondersteuning aan de besturen van Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland. De SED -organisatie kiest voor een moderne, efficiënte werkwijze door ook de basis- en kernregistraties integraal te beheren.

Recentelijk is de SED - organisatie succesvol in productie gegaan met de nieuwste versie van Neuron Stelselregistratie met Multi Tenant functionaliteit. Hierdoor zijn drie gemeenten in staat in één omgeving te werken voor het beheren van de basis- en kernregistraties: BAG, BRK, Wkpb, WOZ en BGT. Niet alleen is dit veel praktischer voor de medewerkers, de kwaliteit en actualiteit van de gegevens is hierdoor beter dan ooit. 

“Werken in deze multi tenant omgeving  is een zeer belangrijke stap in het verder professionaliseren van de beheeractiviteiten en dit werk (kosten)efficiënter maken.”,

Gertjan Gerritsen, centraal gegevensbeheerder SED.

Meer weten over Multi Tenancy en Neuron Stelselregistratie versie 8.2? Bekijk dan hier de opname van het Webinar wat hierover gegeven is of neem contact op met David Bakker: d.bakker@vicrea.nl.

 

Deel dit artikel