SmartEvents

9 juni 2016

Vicrea heeft i.s.m. AnteaGroup, Norsentio en het organisatiebureau van een groot Nederlands event het concept “Smart Events” concreet vormgegeven. SmartEvents bestaat uit een aantal slimme oplossingen voor het managen van Evenementen en Projecten. Vicrea maakt hierbij gebruik van het Smart Solutions-platform.

De suite biedt oplossingen voor organisatiebureaus, de bezoekers, de omwonenden van het evenement, de veiligheidsinstanties en de overheden (gemeenten, provincie, enz.). De oplossingen die we nu concreet voor ogen hebben liggen op het gebied van het beschikbaar stellen van actuele bezoekersinformatie, crowd control, verkeersmanagement en innovatieve betalingssystemen.

In samenwerking met Antea en een groot organisatiebureau is er nu een prototype ontwikkeld voor proactief verkeersmanagement. Het prototype laat zien dat een bezoeker via een app informatie ontvangt over actuele verkeerssituaties en routeringen. Een dashboard voor de control room geeft vervolgens een voorspellend inzicht wanneer, welke bezoekers, op welke plek arriveren. Op basis van deze informatie kunnen beleid en maatregelen worden bepaald en uitgezet.

Een unieke en slimme oplossing
De huidige verkeerinformatie geeft alleen (reactief) aan wanneer er bijvoorbeeld een file staat en op basis van historische gegevens kunnen grove voorspellingen worden gedaan; op basis van de SmartEvents-oplossing kunnen files accuraat, met behulp van realtime informatie, voorspeld worden, waardoor de beleving van de bezoeker beter/positiever is, verkeerregelaars efficiënter aangestuurd kunnen worden, veiligheidsinstanties beter in staat zijn hun taken uit te voeren, matrix-/tekstborden slimmer aangestuurd kunnen worden, enzovoorts. We kunnen op basis van actuele informatie in de toekomst kijken!

Bezoekers worden actief geïnformeerd over routeinformatie; bijvoorbeeld dat ze beter via de A1 afslag 13 kunnen rijden en de borden P8 moeten volgen, als de control room ziet dat daar over een half uur een verkeersinfarct dreigt te ontstaan. Een dergelijk infarct is vervelend voor de reiziger, voor de organisatie, voor de omwonenden, slecht voor het milieu, etc. Bezoekers kunnen als groep of individueel benaderd en geïnformeerd worden; vóór, tijdens en na het evenement. We noemen dit ook Location Based Intelligence and Interaction (LBII). Resources en middelen kunnen nu optimaal en efficiënt ingezet worden om bereikbaarheid en veiligheid te optimaliseren, met positieve effecten voor o.a. de bezoeker, omwonenden en het milieu.

Bent u geïnteresseerd en heeft u behoefte aan meer informatie, neem contact op met Erik van Hilten: e.vanhilten@vicrea.nl

Deel dit artikel

Lees meer over

producten, smart solutions, vicrea