Sonderingsgegevens opslaan in Neuron Gegevensmagazijn

27 juli 2021

Sonderingsgegevens uit de Basisregistratie Ondergrond zijn op diverse manieren (ook bij de bron) te benaderen. Zo is er een SOAP-aansluiting op de Landelijke voorziening mogelijk, zijn meetgegevens in te zien via www.broloket.nl en is het mogelijk om aan te sluiten op een WMS-service uit PDOK.

Vicrea maakt het mogelijk om sonderingsgegevens, inclusief meetresultaten op te slaan in het Neuron Gegevensmagazijn. Hiermee heeft u de data in een bruikbaar formaat ter beschikking voor het maken van analyses, rapportages en thematische kaartweergaves.

Meer informatie over BRO Sonderingen is te vinden op www.basisregistratieondergrond.nl. Bij voldoende animo breiden we de opslag graag uit met bijvoorbeeld standaard-analyses, standaard-kaartweergaves in bijvoorbeeld Stroomlijn of met overige BRO-thema's zoals grondwatermonitoringsputten, boringen of grondwatergebruik.

Deel dit artikel