Gemeente Steenbergen aangesloten op LV WOZ

19 juni 2015

Zondag 14 juni 2015 is de gemeente Steenbergen als zevende gemeente aangesloten op de Landelijke Voorziening WOZ (LV WOZ). Vanaf nu zijn de WOZ-waarden en andere gegevens uit de Basisregistratie WOZ van Steenbergen voor alle geautoriseerde afnemers beschikbaar via deze LV WOZ.

De gemeente Steenbergen heeft hiermee bewezen te voldoen aan alle eisen om deze aansluiting te mogen realiseren:

  • Voor het aansluiten maakt de gemeente Steenbergen gebruik van software van Tog Nederland en Vicrea. De Neuron software van Vicrea heeft eerder bewezen te voldoen aan de eisen door het met succes afronden van de conformiteitstoets voor de LV WOZ. De gemeente Steenbergen is na de gemeente Baarn de tweede gemeente die aansluit met Neuron Stelsel Registratie van Vicrea.
  • De gemeente Steenbergen heeft de koppeling tussen de Basisregistratie WOZ en de Basisregistraties adressen en gebouwen binnen Neuron Stelsel Registratie afgerond, zodat ook deze relatie voor de afnemers raadpleegbaar is in de LV WOZ (evenals bijvoorbeeld de relatie met de Basisregistratie Kadaster).
  • De gemeente Steenbergen heeft door het met succes afronden van de aansluittoets laten zien dat de gegevens in de LV WOZ een complete en consistente kopie zijn van de Basisregistratie WOZ zoals deze door de gemeente als bronhouder wordt gevoerd.
  • De gemeente Steenbergen heeft de koppeling met de LV WOZ samen met Vicrea gerealiseerd conform de specificaties van Digikoppeling, waarbij bewezen is dat het berichtenverkeer vanuit de gemeente Steenbergen volgens deze specificaties ook mogelijk is met de voor de LV WOZ noodzakelijke performance.

De LV WOZ vereenvoudigt voor de gemeente het verstrekken van gegevens uit de Basisregistratie WOZ. Voor de geautoriseerde afnemers heeft het natuurlijk voordelen om uiteindelijk de WOZ-gegevens van alle gemeenten uit één loket te kunnen verkrijgen. Ook de wijze waarop zij deze gegevens kunnen ontvangen voldoet aan de uitgangspunten van de overheidsarchitectuur. Deze gegevensverstrekking maakt immers gebruikt van de geldende standaarden (Digikoppeling en StUF) en is ook gebeurtenis georiënteerd via digilevering.

Niet alleen geautoriseerde afnemers zijn geïnteresseerd in de WOZ-waarde. Daarom zullen de WOZ-waarden van alle woningen in Nederland openbaar beschikbaar komen via een – door Vicrea ontwikkelde -  "WOZ-viewer". Deze viewer is vergelijkbaar met de viewer voor BAG-gegevens. Deze WOZ-viewer zal de gegevens ontlenen aan de LV WOZ. Wanneer voldoende gemeenten zijn aangesloten op de LV WOZ, kan formeel de wetswijziging die deze openbaarheid regelt, in werking treden. De gemeente Steenbergen is nu ook in staat te voldoen aan deze eisen tot openbaar maken van de WOZ-waarden.

Vicrea feliciteert de gemeente Steenbergen met deze succesvolle aansluiting!

Deel dit artikel