Verslag seminar: BGT, van inwinning tot gebruik

18 maart 2014

Verslag seminar 'BGT van inwinning tot gebruik'

Horus View & Explore, MUG Ingenieursbureau en Vicrea Solutions organiseerden het seminar 'BGT van Inwinning tot Gebruik’. Een kleine 40 vertegenwoordigers van gemeenten, provincies, waterschappen en ProRail luisterden en discussieerden enthousiast mee tijdens verschillende presentaties en workshops.

2016 komt wel erg dichtbij
Veel bronhouders zijn momenteel bezig met de transitie van hun bronbestanden naar de BGT, een proces wat per januari 2016 gereed moet zijn. Vanuit het SVB-BGT wordt dit proces gemonitord en uit hun rapport blijkt dat de verschillen tussen de bronhouders groot zijn. De eerste kopgroep is in het eerste kwartaal van 2014 bezig om in georganiseerd testverband de Landelijke Voorziening te vullen. Vicrea heeft in dat kader er met Neuron BGT voor gezorgd dat de data van de gemeente Almere al via PDOK in een testomgeving te raadplegen is. Echter, er zijn ook (te) veel bronhouders die hun plan van aanpak nog op moeten stellen, en dan is 2016 wel heel erg dichtbij! Horus View & Explore en MUG Ingenieursbureau helpen veel bronhouders bij het inventariseren van inrichtende elementen en het omzetten van GBK en BOR bestanden naar IMGeo.

BGT: wel hebben elkaar gevonden
De volgende fase van de BGT is echter al in beeld: de Basisregistratie Grootschalige Topografie zal bijgehouden en beheerd moeten worden. De partners Horus View & Explore, MUG  Ingenieursbureau en Vicrea Solutions hebben elkaar met hun software gevonden en lieten in een interactieve bijeenkomst de keten van bijhouding zien.

Bijhoudingsketen bedienen op een open manier 
Bijna 40 bronhouders hebben gekozen voor Neuron BGT voor het bijhouden van de BGT en de communicatie met het SVB-BGT en hun BOR-pakket. Vanuit de ervaring die Vicrea heeft in het bijhouden van andere basisregistraties kiezen steeds meer bronhouders voor de Neuron programmatuur. De afgelopen periode heeft Vicrea samen met haar klankbordgroep Inwinning fors geïnvesteerd in een koppeling met diverse toepassingen die gebruikt worden voor verschillende vormen van inmeten. Daarmee zorgt Vicrea op een erg open manier voor het bedienen van de totale bijhoudingsketen. Ook de koppeling met Horus en GeoTopo is op die wijze gegarandeerd en werd tijdens de bijeenkomst live getoond.

Voor herhaling vatbaar
Het seminar werd geopend door dagvoorzitter Geert Medendorp die de aanwezigen op een stralende golfbaan van harte welkom heette. Hans Hainje van MUG Ingenieursbureau vertelde op inspirerende wijze de gezamenlijke visie van de drie leveranciers op het bijhouden van een basisregistratie. Vervolgens lieten Flip van der Valk van Vicrea, Dirk Aalbers van Horus en Jelger Kooistra zien hoe Neuron BGT, Horus en GeoTopo functioneren. En uiteraard liet Flip van der Valk live de interactie tussen de verschillende pakketten zien. Na de lunch werd er in twee workshoprondes dieper ingegaan op onderwerpen die de aanwezigen zelf benoemden. Leica Geosystems had een opstelling buiten staan waarmee geëxperimenteerd kon worden en de film auto van Horus kon ook bekeken worden. De interactiviteit werd erg goed beoordeeld door de aanwezigen. De bijeenkomst werd afgesloten met een borrel.

Op verzoek van bronhouders uit het carnaval vierende zuiden van Nederland zal de bijeenkomst binnenkort herhaald worden beneden de rivieren.

MUG Ingenieursbureau en Horus View

MUG Ingenieursbureau levert Horus View and Explore oplossingen op basis van 360 graden-video en hoge resolutievideo. Deze beelden kunnen voor vele toepassingen gebruikt worden. Denk daarbij aan inventarisaties, inspecties en mutatiesignalering. Met Horus wordt het mogelijk om processen die normaal in het veld plaatsvinden nu op binnenwerkplekken plaats te laten vinden. Ook kunnen Horus- beelden u helpen om een situatie vast te leggen, zodat bijvoorbeeld infrastructurele werkzaamheden, meldingen of claims over schade beter afgehandeld kunnen worden.

De Horus-software is slim en flexibel, de beelden kunnen gebruikt worden voor metingen, het genereren van 3D-objecten, het koppelen met GIS en het weergeven van GIS-objecten op de kaart, het is zelfs mogelijk om geautomatiseerde beelden te herkennen (zoals lantaarnpalen). Door onze kennis en inzichten van GIS kunnen wij de techniek goed inzetten om uw digitale bestanden, registraties en toepassingen te controleren en te vullen.

Naast het leveren van beeldmateriaal vanuit de openbare weg, kunnen opnames ook vanaf het water geleverd worden. Het beeldmateriaal kan ook in combinatie met andere type sensoren (bijvoorbeeld infrarood of sonar) ingezet worden.

MUG Ingenieursbureau treedt op als reseller van deze producten en ontwikkelt als businesspartner samen met Horus toepassingen.

Deel dit artikel