Vicrea dag

4 januari 2018

GIMA-studenten bezoeken Vicrea

Studenten van de Universiteit Utrecht, die de masteropleiding Geographical Information Management and Application (GIMA) volgen, bezochten Vicrea om een indruk te krijgen van de beroepspraktijk van een geo-IT bedrijf. Het was wederom een geslaagde dag. Studenten werden geïnformeerd maar zijn ook zelf aan de slag gegaan. Bekijk een impressie van deze dag. 

 

Vicrea organiseert elk jaar  een Vicrea dag voor GIMA studenten om hen kennis te laten maken met het bedrijfsleven. Studenten doen praktijkervaring op en Vicrea ontvangt creatieve ideeën, een echte win-win-situatie dus. De insteek van dedag is dat de studenten aan de slag gaan met een case uit de praktijk en hier een oplossing voor bedenken en hun ideeën uitwerken. De resultaten van de cases werden gepresenteerd en door een jury beoordeeld op innovatie, creativiteit en uitvoerbaarheid.

Samenwerking Vicrea en Universiteit Utrecht

Universiteit Utrecht en Vicrea werken al geruime tijd samen op het terrein van geo-informatie. Dit heeft de afgelopen jaren allerlei vormen aangenomen zoals het aanbieden en begeleiden van afstudeerstages, het aandragen van onderwerpen voor en het begeleiden van bachelor- en master thesissen, het geven van gastcolleges en publiekslezingen, en het adviseren en brainstormen over nieuwe geo-informatie ontwikkelingen.

Ook heeft de samenwerking geresulteerd in de oprichting van een voltijdse leerstoel in de geo-informatie aan de Universiteit Utrecht. Het belang van de leerstoel is voor beide samenwerkingspartners evident. Voor Vicrea ontstaat op deze wijze rechtstreeks toegang tot innovatieve, wetenschappelijke kennis ten aanzien van geo-informatie. Daarnaast is het voor Vicrea van groot belang rechtstreeks toegang te krijgen tot het binnen de wetenschappelijke opleidingen aanwezige potentieel aan hoogopgeleide geo-informatie specialisten. De GI-markt is immer groeiende en daarbinnen is altijd plaats voor goed-opgeleide vakmensen. 

Voor de Universiteit Utrecht is de leerstoel van belang vanuit haar taakstelling in de kennisvalorisatie. Het vertalen van wetenschappelijke kennis naar de professionele beleidspraktijk vraagt altijd aandacht. Een nauwere samenwerking tussen de UU en Vicrea zorgt voor een brugfunctie. Voor de universiteit is het ook van belang goed zicht te houden op het toekomstige werkterrein van haar studenten daar eisen en verwachtingen ten aanzien van benodigde vakkennis doorlopend aan verandering onderhevig zijn.

Deel dit artikel