Vicrea helpt bronhouders met bronhoudergrens.nl

3 december 2014

Vicrea nodigt bronhouders in Nederland van harte uit om gebruik te maken van de www.bronhoudergrens.nl. Dit portaal maakt het mogelijk om de bronhoudergrenzen in de kaart te bekijken én direct een notitie te plaatsen bij conflicten, zodat er een zinvolle discussie kan ontstaan – op de kaart.

De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) wordt de gedetailleerde grootschalige digitale kaart van heel Nederland. Alle fysieke objecten zoals gebouwen, wegen, water en groen zijn hier eenduidig op vastgelegd. Bronhouders (Gemeenten, Provincies, Waterschappen, Rijkswaterstaat, ProRail, Ministerie van Defensie, Ministerie van EZ) zijn momenteel druk bezig met de transitie. Alle aanwezige bronbestanden (GBK, BAG, 

BOR) moeten omgezet worden naar een bestand wat gevalideerd kan worden door de verschillende controleservices van het Kadaster en Geonovum.
Een belangrijke randvoorwaarde, naast de technische correctheid, is de aansluiting op bronhoudergrenzen van bronhouders die aansluiten op het gebied van de aanleverende partij of die dat gebied doorsnijden. Want het doel is een landsdekkende kaart.

Overzicht nodig
Overzicht in de bronhoudergrenzen van de buur is dus essentieel in het transitieproces. Het Samenwerkingsverband Bronhouders Basisregistratie Grootschalige Topografie (SVB-BGT) biedt de losse bestanden als downloads aan, van bijvoorbeeld ProRail, Rijkswaterstaat en het Ministerie van IenM. Vanuit de optiek van Vicrea ontbrak nog één ding, namelijk overzicht. En daarom ontwikkelde Vicrea een portaal waarmee dit overzicht wel getoond kan worden: www.bronhoudergrens.nl.

Bronhoudergrens.nl
Dit portaal maakt het mogelijk om deze grenzen in de kaart te bekijken én direct een notitie te plaatsen, zodat er een zinvolle discussie kan ontstaan – op de kaart. Vicrea helpt bronhouders graag en biedt deze handige site als service aan. Geïnteresseerden vragen eenvoudig een inlog aan via bgt@vicrea.nl en kunnen daarmee direct aan de slag! Er zijn geen kosten of verplichtingen verbonden aan het gebruik van deze website. Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten worden ontleend.

Heeft u vragen of wenst u meer informatie, neem dan contact op met Harmen Tjeerdsma, Business Development Manager Vicrea: h.tjeerdsma@vicrea.nl.

 

Deel dit artikel

Lees meer over

neuron bgt, neuron producten