Vicrea ondertekent Common Ground groeipact

5 juli 2019

Samenwerking tussen gemeenten, leveranciers en ketenpartners

Een nieuwe, moderne, gezamenlijke informatievoorziening voor gemeenten. Die flexibel, toegankelijk en veilig is. Door gegevens te scheiden van applicaties en werkprocessen. En ze meervoudig te gebruiken bij de bron. Dat is waar gemeenten, ketenpartners en de markt samen aan werken, onder de vlag van Common Ground. Zo’n grote en radicale transformatie vraagt om focus én commitment van alle betrokken partijen. Voor langere tijd. Het groeipact Common Ground zet die vereiste samenwerking kracht bij.

Vicrea is één van de leveranciers die woensdag 3 juli het 'Groeipact Common Ground' ondertekende. Hiermee committeert Vicrea zich aan de visie en toont Vicrea dat zij graag samenwerkt met gemeenten, ketenpartners en andere leveranciers om de uitgangspunten te realiseren. 

Met welke afspraken stemt Vicrea in?

Alles deelnemers van het groeipact spreken af om:

  • met elkaar te werken aan de realisatie van de uitgangspunten en de afspraken van Common Ground, binnen de wettelijke kaders;
  • nieuwe partijen met een aantoonbaar belang onbeperkt bij het groeipact te laten aansluiten, als zij dat willen;
  • de eigen personele kosten voor deelname aan het groeipact te betalen;
  • samen strategische tafels te organiseren, waar partijen overleggen over onderwerpen die belangrijk zijn voor het realiseren van de Common Ground-visie. Denk daarbij aan een roadmap, transitiestrategie en samenwerkingsvormen.

Daarnaast spreken de marktpartijen spreken de intentie uit om:

  • De basisgedachte en afspraken toe te passen op de voor gemeenten en ketenpartners te ontwikkelen applicaties.
  • Bestaande applicaties op basis van de transitiestrategie en de afwegingen daarin aanpassen aan de basisgedachte en afspraken.

Meer informatie over Common Ground en het Groeipact leest hier.

 

 

Deel dit artikel

Lees meer over

vicrea