Vicrea organiseert Regiodagen Neuron BAG

14 april 2014

Speciaal voor de Neuron BAG gebruiker organiseren we in de regio een sessie waarbij wij aangeven welke ontwikkelingen wij zien, tegen welke zaken we aanlopen in implementatieprojecten en welke meldingen er gedaan worden bij de servicedesk. Van de gebruiker willen we graag horen waar hij nu echt behoefte aan heeft. Welke verbeteringen ziet de gebruiker graag doorgevoerd en welke functionaliteit mag toegevoegd worden.

Neuron BAG wordt door ruim 180 organisaties naar tevredenheid gebruikt voor het bijhouden van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen. In de afgelopen jaren heeft Vicrea er zelf continu voor gezorgd dat het pakket steeds verder wordt geoptimaliseerd en uitgebreid. En deze verbeteringen worden door de huidige gebruikers op hun waarde geschat.

Vanuit het onlangs gehouden klanttevredenheidsonderzoek is gebleken dat Neuron BAG op een uitstekende wijze aansluit op uw bedrijfsprocessen. Vanuit datzelfde Klanttevredenheidsonderzoek worden er uiteraard ook verbeterpunten genoemd. De grootste uitdagingen voor Vicrea liggen in de verbetering van de communicatie met haar klanten: “Beter luisteren om informatie te verkrijgen” en “beter communiceren wat er gedaan wordt met die informatie” zijn duidelijke verbeterpunten. Om dit proces vorm te geven is door Vicrea actie ondernomen. We gaan in de maand mei tegemoet komen aan deze verbeterpunten.

Data:

7 mei:                   Nieuwe Buitensociëteit Zwolle
14 mei:                 Gele Kegels Eindhoven
21 mei:                 La Vie Utrecht
28 mei:                 The Globe Den Haag

Programma:

13.00 uur ontvangst
13.30 uur welkom en doelstelling
13.45 uur ontwikkeling op gebied Neuron BAG en Koppelvlakken
14.15 uur demo nieuwe functionaliteit Neuron BAG, i-Spiegel, Neo
14.45 uur koffie
15.00 uur FAQ en ervaringen vanuit de praktijk
15.45 uur prioriteitendiscussie calls Helpdesk
16.15 uur vervolg
16.30 uur borrel

Deel dit artikel