Vicrea ondertekent convenant voor bijhouding BAG en BGT in samenhang

20 april 2017

Vicrea heeft een convenant getekend waarin zij zich committeert aan de nieuwe berichtenstandaard StUF-Geo BAG: het Standaard UitwisselingsFormaat Geografie. Deze standaard ondersteunt gemeenten om de bijhouding van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) in samenhang te kunnen organiseren.

Het convenant is opgesteld door KING en Geonovum. KING heeft een monitorende rol en neemt de leveranciers op in de GEMMA Softwarecatalogus.  Geonovum beheert de standaard en biedt er ondersteuning op via haar helpdesk, met documentatie, certificering en door organisatie van het leveranciersoverleg. 

Geo-BAG: van tig naar één koppelvlak
Leveranciers van geo-applicaties en BAG-applicaties zijn over het algemeen niet dezelfde en hun softwarepakketten kunnen niet zondermeer met elkaar “praten”. Daarom onderhouden de leveranciers nu verschillende applicatiekoppelingen. Door gebruik te gaan maken van StUF-Geo BAG, kunnen de leveranciers voortaan via één centraal koppelvlak gegevens uitwisselen. Dit koppelvlak, genaamd Geo-BAG, zorgt ervoor dat deze applicaties en daarmee afdelingen, gestandaardiseerd gegevens met elkaar kunnen uitwisselen. 

Centraal in het Geo-BAG koppelvlak staat de uitwisseling van geometrie van BAG-objecten: BAG verzoekt om geometrie en Geo levert de geometrie. De geometrie wordt daarmee eenmaal ingewonnen en ingetekend op de kaart. Andersom zorgen StUF-BG berichten ervoor dat mutaties op BAG-objecten aan de Geo-applicaties worden doorgegeven, waarop Geo de relevante gegevens kan overnemen in de BGT (bijvoorbeeld de benoeming van een openbare ruimte in een kaartlabel voor de BGT). De bijhouding van beide registraties wordt zo eenvoudiger, terwijl eveneens de kwaliteit van de BGT verbetert.

 

 

bron: Geonovum

 

Deel dit artikel