Gemeente Voorst start pilot ‘Smart City’

23 maart 2016

Vicrea gaat in opdracht van de gemeente Voorst in Twello-centrum een pilot houden met het verzamelen van ‘real-time’ data in de openbare ruimte. Doel van deze pilot is om de meerwaarde te onderzoeken van het verzamelen van zulke data voor zowel de dagelijkse werkzaamheden van de gemeente als voor toekomstige beleidsontwikkelingen.

Moderne technieken kunnen tegenwoordig een hele nieuwe impuls geven aan het aloude uitgangspunt ‘Meten is weten´. ‘Smart City’ staat voor het slim gebruik maken van deze technische mogelijkheden. ‘Smart City’ is een benaming voor de inzet van verschillende soorten meetapparatuur om (‘realtime’) data te vergaren. Met die data is een heel scala aan vragen te beantwoorden. Zo kun je bijvoorbeeld aantallen passanten registreren, de routes die afgelegd worden, de luchtkwaliteit (in ‘real-time’) bijhouden of het aantal bezoekers bij evenementen of aan een (winkel)centrum nauwkeurig bepalen. Uit al die verzamelde data kunnen patronen worden gehaald. Of die patronen ook daadwerkelijk meerwaarde gaan opleveren voor de dagelijkse praktijk of dat zij een rol kunnen spelen bij toekomstige beleidsontwikkelingen, is een vraag die de gemeente Voorst graag beantwoord ziet.

Experimenteel stadium
De gemeente Voorst gaat nu dus onderzoeken of bepaalde ‘Smart City’-toepassingen betekenisvol kunnen zijn voor de gemeente, haar inwoners en ondernemers. Bij de term Smart City wordt niet gelijk aan een middelgrote plattelandsgemeente als Voorst gedacht. Toch denkt de gemeente hier meerwaarde in te kunnen vinden. Juist voor een gemeente als Voorst is het van belang veranderingen goed in beeld te hebben omdat eenzelfde verandering in de hoeveelheid vervoersbewegingen, mensen, decibel, of bijvoorbeeld fijnstof van grotere invloed is op een plattelandsgemeente dan op een grote stad.

Planning
Vanaf medio april zullen door medewerkers van de gemeentelijke buitendienst ca. 20 sensoren in een testopstelling worden opgehangen aan lantaarnpalen. Deze sensoren registeren mobiele apparaten (o.a. mobiele telefoons, carkits) en kunnen daardoor aantallen passanten, verblijfsduur, routes en aandachtsgebieden herkennen. Bij een succesvolle test (= 1e fase) worden later in 2016 meer sensoren geplaatst door de gehele gemeente Voorst welke eventueel ook aanvullend de lucht- en geluidskwaliteit kunnen meten. Voor meerdere beleidsterreinen kunnen zo onderzoeksvragen worden beantwoord.

Informatie over privacy
De desbetreffende sensoren registeren mobiele apparaten. Het komt erop neer dat het signaal dat een telefoon, tablet of carkit uitzendt, wordt opgevangen. Door een netwerk van sensoren kun je gaan zien hoe dit mobiele apparaat zich door de ruimte beweegt en welke route wordt afgelegd.

Belangrijk om te vermelden is het feit dat er niet wordt geregistreerd ‘wie’ de sensor passeert, maar slechts ‘wat’. De privacy van mensen komt hierdoor niet in het geding. Het signaal dat wordt opgepikt wordt direct geanonimiseerd opgeslagen en er is niet te herleiden van wie het apparaat, dat door de sensor werd opgemerkt, is. Deze pilot en wijze van meten en registreren is in lijn met de richtlijnen die de Autoriteit Persoonsgegevens (voorheen het College Bescherming Persoonsgegevens) hanteert. Aanbevelingen die zij hebben gedaan bij vergelijkbare onderzoeken brengt de gemeente Voorst ten uitvoer. 

Evaluatie
Wanneer na de eerste fase blijkt dat de data die vergaard wordt inderdaad bruikbaar is en kan worden ingezet om de dienstverlening van de gemeente Voorst te verbeteren of de beleidsvorming beter te ondersteunen dan kan het project verder worden uitgebreid. 

 

Deel dit artikel

Lees meer over

smartsolution, vicrea