Vooruitblik features Neuron Stelsel Registratie 22.1 release

20 oktober 2021

BRK Levering 2 – NSR

NSR sluiten we aan op het nieuwe BRK Levering 2.0 formaat en bijbehorende gegevens. Hiervoor wijzigen we de bestaande functionaliteit en voegen we nieuwe objecttypes en relaties toe. Ook ruimen we de oude functionaliteit op.

Geo-obliek luchtfoto`s in Street Smart

Binnen NSR bieden we een nieuwe optie om binnen de Street Smart plug-in ook geo-obliek luchtfoto’s te raadplegen.

BAG: Bij uitvoeren BAG-proces direct plusattributen kunnen wijzigen;

Gebruikers hebben gevraagd om direct bij het uitvoeren van een BAG-proces ook plusattributen te kunnen wijzigen, zodat dit niet achteraf hoeft te gebeuren. Deze aanpassing implementeren we in eerste instantie voor het BAG-proces ‘kleine verbouwing object’. Als gebruikers tevreden zijn over deze wijziging, kan het ook worden doorgevoerd bij andere BAG-processen.

BGT: inzicht in objecten die naar de LV kunnen;

Gebruikers krijgen eenvoudig inzicht in alle BGT-objecten die naar de LV kunnen worden verstuurd. Het wordt mogelijk deze ook op de kaart te tonen.

Betere ondersteuning afvinkbare werklijsten

De afvinkbare werklijsten breiden we uit om de gebruiker in het werkproces beter te ondersteunen. Het maken en gebruiken van afvinkbare werklijsten wordt makkelijker. En het wordt mogelijk om onterechte resultaten van controles, in de module Kwaliteit, als ‘valspositief’ aan te merken. Deze resultaten worden niet langer getoond en tellen niet mee voor de kwaliteitsscore. De valspositieve resultaten blijven op een andere manier inzichtelijk.

Deel dit artikel