Waterschap Limburg gebruikt FME voor de natuurlijke omgeving

19 juni 2019

De zomer betekent hard aan het werk gaan in het waterschap, want dan wordt er flink gemaaid rondom watergangen en waterkeringen. Waterschap Limburg heeft door de diversiteit aan gegevens gebruik gemaakt van FME als databehandelaar voor de toetsing van de beschermde Flora & Fauna die middels beheer aangetast kan worden. Benieuwd hoe dit is gegaan en wat het heeft opgeleverd? 

Een aantal soorten planten en dieren zijn wettelijk beschermd, dus daar is Waterschap Limburg extra voorzichtig mee. Helaas gaat dit in de praktijk niet vanzelf, want:

  • De afgelopen 5 jaar zijn er circa 75.000 waarnemingen van beschermde soorten in Limburg gedaan. Deze waarnemingen zijn afkomstig van 3 verschillende bronnen;
  • Waterschap Limburg heeft circa 22.000 beheerobjecten die elk op een bepaalde manier onderhouden worden (methode, frequentie en tijdstip);
  • Er zijn 6 deelmaai-plannen die ieder verschillend zijn opgebouwd;
  • Er zijn 216 beschermde soorten in Nederland, elk met hun eigen periode waarin ze kwetsbaar zijn

Werkwijze

Vorig jaar heeft Waterschap Limburg een start gemaakt met FME, toch er is veel gewijzigd naar nieuwe workspaces. Er waren diverse datasets van waarnemingen die gekoppeld moesten worden met ‘toetsregels’, waarbij er in totaal 5-10 workspaces zijn gebruikt. De huidige FME workspaces kunnen naar verwachting lang gebruikt worden om de Flora & Fauna te beschermen tijdens het maaibeheer.

Waterschap Limburg wil overigens kijken of het model uitgebreid kan worden naar andere ‘verstorende’ werkzaamheden die in het veld worden uitgevoerd, waarmee verstorende periodes van de beschermde soorten kunnen worden vermeden. De organisatie is tevreden met het resultaat en heeft zoals verwacht enorme aantallen snel kunnen analyseren. Daarnaast is het een mooi voorbeeld dat een analyse die eenmalig wordt bedacht, jarenlang bruikbaar kan zijn.

De succesfactor is dat de maaiplanning op een heel aantal locaties is aangepast en dat er op locaties met beschermde soorten niet word gemaaid in de periode van ‘overlast’. Daarnaast worden er op deze locaties ‘mitigerende’ maatregelen getroffen om de soorten zoveel mogelijk te beschermen.

Voordelen FME voor Waterschap Limburg

  • Hiervoor werd een vergelijkbare toets gedaan op de maaiplanning, dankzij het gebruik van FME veel minder tussenstappen, onderbrekingen en beperkingen.
  • Het beslissingsproces is verbeterd.
  • Er kan per soort ingezien worden in welke periode er een verstoring plaatsvindt.
  • Soorten waarbij er nauwelijks gunstige periodes zijn, kunnen alvast een beoordeling krijgen. Middels een beoordeling kan de aannemer op deze locaties mitigerende maatregelen toepassen gedurende het hele jaar.
  • Gegevens worden bij elkaar gebracht zonder de brongegevens om te zetten, hiermee worden wijzigingen in de brondata voorkomen.
  • Met een druk op de knop kunnen nieuwe analyses worden uitgevoerd, wat slechts enkele minuten duurt

Joost Sieben: ‘’Ik vond het toepassen van geografische analyses om flora en fauna te beschermen een erg leuke uitdaging, echt iets waarvoor ik ook naar het Waterschap ben gekomen. Daarnaast heeft Michel me met goede en vrijwel onmogelijke open vragen toch uitgedaagd om nog meer uit de analyse te kunnen halen. Hiermee hebben we een resultaat bereikt wat nog jaren lang bruikbaar is.’’

 

Deel dit artikel

Lees meer over

fme